Nieuws

Meten van fotosynthese in de kas

Gepubliceerd op
24 maart 2014

Het basisproces voor de groei en productie van het gewas is de fotosynthese. Het meten van de gewasfotosynthese is dus van belang om goed te monitoren hoe het gewas er voor staat. Omdat de fotosynthese heel snel reageert op veranderingen in het kasklimaat (licht, CO2, vochtdeficiet en in mindere mate temperatuur) is het monitoren van de fotosynthese heel geschikt om te bewaken of het klimaat is ingesteld naar de behoefte van de plant. Het ideale monitoringsysteem geeft een continue meting, is robuust, goedkoop en meet op een groot oppervlakte. Wageningen UR Glastuinbouw werkt op dit moment aan de ontwikkeling van meetsystemen die aan deze eisen voldoen.

Gewasfotosynthesemonitor berekent CO2 opname kas

De gewasfotosynthesemonitor is een softsensor, die de CO2 opname van een hele kas kan berekenen op basis van de CO2 balans van een kas. Aan de ene kant is er de aanvoer van CO2 in de kas, namelijk de CO2 dosering. Aan de andere zijde is er het verlies van CO2 door ventilatie, veranderingen in de CO2 concentratie en de gewasfotosynthese. Door de CO2 concentratie te meten en het ventilatieverlies te bepalen, kan de gewasfotosynthese berekend worden. Door ook handmatige metingen te doen aan de fotosynthese van een gewas, en deze metingen met een model op te schalen naar gewasfotosynthese, kan de gewasfotosynthesemonitor gevalideerd worden.

Fluorescentiesensor toont efficiëntie fotosynthese gewas

Verder wordt een nieuwe fluorescentiesensor ontwikkeld, die een beeld geeft van de efficiëntie van de fotosynthese van het gewas. Met deze nieuwe sensor wordt het gewas belicht met korte lichtpulsen van boven uit de kas. De sensor meet het terugkomende fluorescentiesignaal, en is zo geprogrammeerd dat er steeds op een andere plek in een oppervlakte van 3 x 3 m wordt gemeten. Omdat het snelle metingen zijn, ontstaat er in korte tijd een goed beeld van de fotosynthese van het hele gewas. Deze methode wordt vergeleken met kleine fluorescentiemeters, die op verschillende hoogtes in het gewas worden gehangen en zo een beeld kunnen geven van de efficiëntie van de fotosynthese van het hele gewas.