Nieuws

Methaanreductie via voeradditief vraagt om stikstofmanagement

Gepubliceerd op
2 oktober 2017

In 2013 is op KTC De Marke een pilot uitgevoerd met het voeren van calciumnitraat aan de melkgevende koeien. Calciumnitraat vermindert de methaanemissie uit de pens. Het terugdringen van deze emissie levert een belangrijke bijdrage aan een klimaatneutrale melkveehouderij. Het product grijpt wel in op de stikstofhuishouding. Hier is gericht aandacht voor nodig. Dit melden twee onderzoekers van Wageningen University & Research in het vakblad V-Focus.

Het doel van deze pilot was na te gaan of het voeren van calciumnitraat praktisch mogelijk is. Tijdens de pilot bleek dat het voeren van calciumnitraat goed in de bedrijfsvoering is in te passen en dat het geen effect heeft op diergezondheid en melkproductie. Daarom is calciumnitraat sinds eind 2014 op De Marke onderdeel geworden van het rantsoen. Op de Marke draait het niet alleen om klimaatneutraal melk produceren (C-kringloop), maar ook om het maximaliseren functioneren van de N- en P-kringlopen op het bedrijf. De Marke heeft dan ook een zuinige N-kringloop en het voeren van calciumnitraat betekent een extra aanvoer van N en dat mag geen negatieve invloed hebben op de stikstofkringloop van het bedrijf. Verschuiving van verliezen tussen de C- naar de N-kringloop moet voorkomen worden. In het onderstaande artikel wordt het effect van het voeren calciumnitraat op de stikstofkringloop van De Marke beschreven.

Download het volledige artikel