Nieuws

Methoden en code voor schalen van bodemdata beschreven

Gepubliceerd op
10 juni 2020

De Basisregistratie Ondergrond stelt een grote hoeveelheid bodem en ondergrond data, zowel punten als kaarten, open beschikbaar voor gebruikers. Deze data zal niet altijd 1 op 1 aansluiten bij de door de gebruiker beoogde toepassing.

Of data van meerdere onderwerpen moet worden gecombineerd (bijvoorbeeld vegetatie, bodem, hoogte en kadastrale data), of de data is of te grof of te gedetailleerd voor het doel. De 1:50.000 bodemkaart is bijvoorbeeld te grof voor precisielandbouw per perceel, maar te gedetailleerd voor regionale ruimtelijke ordening vraagstukken. In het onlangs gepubliceerde rapport ‘Interpolatie, aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke bodemgegevens in de Basisregistratie Ondergrond (BRO)’ beschrijven we de methoden waarmee je puntdata en kaarten kunt vertalen van het geleverde naar het gewenste detailniveau. In een aantal gevallen zal daar wel extra hulpinformatie voor nodig zijn. Ook wordt voorbeeld broncode gegeven waarmee gebruikers meteen zelf aan de slag kunnen. Dit is relevant voor allerlei sectoren zoals landbouw, natuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer, infrastructuur, en klimaatmitigatie.

En de methoden kunnen natuurlijk ook op data over andere onderwerpen toegepast worden (vegetatie, bevolking, verspreiding etc.). Zo maken we de BRO data breder toepasbaar.