Kunststof vezels gevonden in oppervlaktewater

Nieuws

Microplastics ook aanwezig in zoet water

Gepubliceerd op
10 april 2014

In opdracht van Waterschap Rivierenland is voor het eerst verkennend onderzoek gedaan naar microplastics in binnenwateren in Nederland. Op verschillende locaties werden microplastics in de watermonsters gevonden.

Foto: Kunststof vezels gevonden in oppervlaktewater

Bemonstering microplastics aan de Kinderdijk in de Alblasserwaard.
Bemonstering microplastics aan de Kinderdijk in de Alblasserwaard.

Microplastics in zoet water

Er is op dit moment niet alleen aandacht voor microplastics in zee, maar ook voor de aanwezigheid van microplastics in zoet water. Tot dusver waren er voor Nederland geen gegevens voor binnenwateren. Het is belangrijk om in een verscheidenheid aan wateren te kijken, omdat dat inzicht kan geven in bronnen van microplastics en hun verspreiding.

Verschillende locaties bemonsterd

Er is onderzoek gedaan in verschillende typen binnenwateren, op uiteenlopende locaties: van Groesbeek bij de Duitse grens tot de Kinderdijk in de Alblasserwaard. Op alle locaties is microplastic gevonden. Op één locatie werd ook gezuiverd afvalwater van een rioolwaterzuivering onderzocht. De hoeveelheid microplastics hierin was een stuk hoger dan in het ontvangende water. De gevonden concentraties kwamen overeen met concentraties die in het buitenland zijn gerapporteerd, bijvoorbeeld voor de Five Great Lakes (USA) en het meer van Genève (Zwitserland).

Download het Rapport: