Nieuws

Miljoenen voor Wageningse projecten verticale landbouw, dierenwelzijn en waterbeheer

Gepubliceerd op
7 november 2019

Plantenflats met LEDs en een beter leven voor varkens en kippen. Dat zijn de doelen van twee omvangrijke onderzoeksprogramma’s waarvoor Wageningen University & Research ruim acht miljoen euro ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en deelnemende partijen. Een derde project, met WUR als partner, gaat over zoetwaterbeheer in de Rijn-Maasdelta.

De toekenning van deze zgn. Perspectief-ronde 2019 is vandaag bekendgemaakt tijdens jaarlijkse evenement Teknowlogy van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Plantenflats met leds

Een revolutie in de plantaardige productie, dat beoogt het onderzoeksprogramma SKY HIGH: Vertical farming, a revolution in plant production onder leiding van prof. Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw & Productfysiologie.

verticale landbouw.jpg

“We moeten een groeiende wereldbevolking van voedsel voorzien, terwijl steeds meer mensen in steden wonen, er vaak watertekorten zijn en we steeds hogere eisen stellen aan de voedingswaarde van groenten. Door planten in lagen boven elkaar te telen en ze te belichten met speciale ledlampen, kun je overal ter wereld en onder alle weers- of klimaatomstandigheden het hele jaar door verse groenten produceren,” zegt programmaleider prof. Leo Marcelis.

Binnen het SKY HIGH programma gaan wetenschappers samen met onder andere lichtspecialisten, veredelingsbedrijven, telers, tuinbouwtechnologiebedrijven, architecten en leveranciers van voedingsmiddelen dit soort verticale landbouw goedkoper en energiezuiniger maken. Daarnaast is het doel om met verticale landbouw groenten en kruiden te produceren met een betere smaak, houdbaarheid en voedingswaarde, en daarvoor extreem weinig water en meststoffen en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Programmaleider SKY HIGH: Prof. Leo Marcelis (Wageningen University & Research).

Overige deelnemers: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Bayer, Bosman Van Zaal, Certhon, Fresh Forward, Grodan, GrowX, HAS Hogeschool, OneFarm, Own Greens, Priva, Signify (Philips Lighting), Solynta, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Unilever, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Van Bergen Kolpa Architecten.

Totale toekenning: 5 miljoen euro.

Beter leven voor varkens en kippen

Het IMAGEN-programma brengt onderzoek naar diergedrag samen met computerwetenschappen, om de gezondheid en het welzijn van varkens en legkippen te verbeteren en de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te verkleinen. AnIMAL Group sENsor – Integrating behavioural dynamics and social genetic effects to improve the health, welfare and ecological footprint of livestock (IMAGEN).

De onderzoekers ontwikkelen een systeem dat het gedrag van varkens en kippen in grote groepen automatisch detecteert. Het systeem moet onder andere daders en slachtoffers van ongewenst gedrag als staartbijten of pikken kunnen identificeren, om dierenleed en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Daarnaast gaan de onderzoekers de relaties tussen genen en gedrag in kaart brengen. Zo willen ze dieren kunnen identificeren die genetisch het meest geschikt zijn om vreedzaam en comfortabel in grote groepen te leven. Bij het onderzoek zijn niet alleen fokbedrijven, technologiebedrijven en de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders betrokken, maar ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Dierenbescherming.

Programmaleider IMAGEN: Dr. Piter Bijma (Wageningen University & Research).

Overige deelnemers: Dierenbescherming, Farm Result, Hendrix Genetics, KNMvD, LTO, Noldus Information Technology, Sorama, Technische Universiteit Eindhoven, Topigs Norsvin, Universiteit Utrecht, Vencomatic.

Totale toekenning: 3 miljoen euro.

WUR is ook actief in het programma:

Zoet water zekerstellen met virtuele delta

SALTISolutions – Salt intrusion through urbanizing deltas: Solutions.

Zoet water is cruciaal voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Maar de beschikbaarheid ervan staat in delta’s wereldwijd onder druk. Binnen SALTISolutions gaan onderzoekers samen met betrokkenen een virtueel model (digital twin) maken van de Rijn-Maasdelta. Hierin wordt kennis geïntegreerd over processen op verschillende ruimte- en tijdschalen: van turbulente stromingen op het kleinste schaalniveau tot de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn. Hiermee willen ze voorspellen hoe, waar, wanneer en hoe lang zout uit zeewater zal indringen en hoe maatregelen zoals het implementeren van nature-based solutions de zoetwatervoorziening beïnvloeden.

In totaal levert het project drie PhD projecten op voor de Wageningse leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer die worden gecoördineerd door prof. Ton Hoitink voor het deelproject Salt Dispersion across scales and design of Counter Measures, en prof. Albrecht Weerts voor het deelproject The Virtual Delta.

Programmaleider SALTISolutions: Prof. J.D. Pietrzak (Technische Universiteit Delft)

Wageningen University & Research is een van de deelnemers, naast Arcadis, ARK, Boskalis, Bureau Waardenburg, BAM, Deltares, Evides, Flanders Hydraulics, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, HKV, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hydrologic, Koninklijk NIOZ, Nortek-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, STOWA, Svasek, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Van Oord, VEMW, VEWIN, Waterschap Hollandse Delta en WNF.

Totale toekenning: ruim zes miljoen euro.

Het programma Perspectief is via NWO gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt wetenschappers uit om in een innige samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact.