Nieuws

Minder aantasting van Phytophthora door biodivers telen

Gepubliceerd op
19 januari 2016

Een teeltsysteem met meer biodiversiteit beperkt de aantasting van P. infestans en verhoogt de aardappelopbrengst. Dit was het resultaat uit meerjarige proeven van PPO-AGV, onderzoeksinstituut van Wageningen UR, op de Broekemahoeve in Lelystad. Hieruit bleek dat de loofaantasting gemiddeld gereduceerd werd met 16 procent en de productie gemiddeld steeg met 3,7 tot 4 ton per hectare.

In de afgelopen decennia groeiden de bedrijven in omvang. Dit betekent vaak grote percelen waarop grote hoeveelheden uniforme producten tegen een zo laag mogelijk kostprijs worden geproduceerd. Landbouwsystemen zijn door deze ontwikkeling minder divers en daardoor waarschijnlijk kwetsbaarder geworden voor onverwachte omstandigheden. Vanuit de wetenschappelijke literatuur komen
steeds meer aanwijzingen dat verschillende vormen van biodiversiteit een bijdrage kunnen leveren aan weerbaarheid, veerkracht en robuustheid van landbouwsystemen. Binnen het project ‘Weerbare systemen’ en het vervolgproject ‘Stabiliteit door Diversiteit’ is onderzocht hoe de biodiversiteit in de teelt verhoogd kan worden.

Het doel hiervan was te komen tot een weerbaarder landbouw ecosysteem met een lagere druk van ziekten en plagen en hogere opbrengsten op systeemniveau door het verhogen van de genetische diversiteit in een biologische akkerbouwrotatie.

Proeven met aardappelen

Phytophthora-aantasting
Phytophthora-aantasting

Van 2010 tot 2014 is binnen de projecten een proef opgezet, waarin een vergelijking is gemaakt tussen een systeem met extra biodiversiteitsmaatregelen (systeem Biodivers) en een standaard biologische teeltwijze (systeem Bio-standaard). De grotere biodiversiteit in een biologische teelt werd bereikt door het stapelen van een aantal teeltmaatregelen, zoals de teelt op smalle stroken, niet ploegen en het gebruik van niet-gevoelige rassen naast het gevoelige ras Ditta. Deze teeltwijze is vergeleken met het standaard biologische teeltsysteem met ploegen en een monocultuur met het ras Ditta.

Als we in beide systemen alleen het gevoelige ras Ditta vergelijken dan was de loofaantasting 12,6% lager en de opbrengst 3,7 t/ha hoger in het systeem Biodivers. Deze hogere opbrengst was statistisch net niet betrouwbaar (P=0.22).

Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door Wageningen UR
(University & Research centre), in het kader van beleidsondersteunend onderzoeksthema Resource efficiency
(projectnummer BO-31.03-008-001).