Nieuws

Minder diercategorieën voor uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Gepubliceerd op
16 december 2014

Nederland gebruikt voor wettelijke regelingen, tellingen en monitoringstudies verschillende indelingen voor landbouwhuisdieren. Dit is verwarrend en inefficiënt. Gegevens uitwisselen is lastig evenals het beheer van aparte bestanden. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een voorstel gemaakt om de indeling voor de verschillende categorieën dieren te vereenvoudigen.

In het voorstel is de huidige indeling van diercategorieën van de Landbouwtelling en de Farm Structure Survey van de Europese Commissie als uitgangspunt genomen. De CDM heeft daarbij onder andere gekeken of de categorieën aansluiten bij de gangbare praktijk zodat veehouders hun dieren herkennen in het overzicht. Omdat de indeling vooral van belang is voor de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is ook nagegaan of de beschikbare gegevens betrouwbaar genoeg zijn om de excretieforfaits voor stikstof en fosfaat te berekenen.

In totaal zijn 117 diercategorieën verdeeld over zeven hoofdcategorieën onder de loep genomen. Per hoofdcategorie stelt de CDM een nieuwe, vereenvoudigde indeling voor. Het resultaat is een voorstel met 60 diercategorieën van in Nederland gehouden landbouwhuisdieren. De zeven hoofdcategorieën zijn gelijk gebleven, maar het aantal subcategorieën is fors verminderd. De grootste veranderingen zijn er bij varkens: van de oorspronkelijke tien categorieën blijven er zes over.


 Meer informatie: Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM)