Nieuws

Minder voedselverspilling door duidelijkheid over houdbaarheidsdatum

Gepubliceerd op
3 februari 2014

Minder voedsel verspillen is makkelijker als bedrijven weten waar ze op moet letten. Duidelijkheid en een goed gebruik van de regels over houdbaarheidsdata helpen hierbij. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de brochure 'Voedselverspilling. Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven.' gepubliceerd.

De brochure laat zien wat de afspraken over de houdbaarheidsdatum zijn op basis van de Europese Verordening 1169/2011. Per 13 december wordt deze nieuwe verordening van kracht. Op hoofdlijnen blijven de regels voor levensmiddelen gelijk. Slechts enkele producten die voorheen uitgezonderd waren van datumvermelding worden nu als regulier product beschouwd en dienen dus van een houdbaarheidsdatum te worden voorzien. Verder geeft de brochure tips om minder voedsel te verspillen.

Zo staat de T van Ten minste houdbaar tot (THT) en Te gebruiken tot (TGT) voor tot en met; zet dit ook voluit op de verpakking. Geef bewaarinstructies aan de eindgebruiker en durf een nieuwe THT-datum op een product te zetten. Dit laatste heet datumverlengen en is officieel toegestaan.

Deze brochure is tot stand gekomen met dank aan de Alliantie Verduurzaming Voedsel, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het Voedingscentrum.