Nieuws

Mini-symposium over “Dynamiek van plant adaptatie” (Engelstalig)

Gepubliceerd op
29 januari 2016

Op maandag 15 februari 2016 wordt een mini-symposium over “Dynamiek van plant adaptatie” georganiseerd door de leerstoelgroep Tuinbouw en Productfysiologie. De voertaal zal Engels zijn.
Tijd en plaats:
9:30 – 13:00
Wageningen Campus - Radix gebouw 107 - zaal C091 (Radix-Mid)

De fysiologische effecten van abiotische factoren op planten worden meestal onderzocht onder constante klimaatomstandigheden. In de praktijk worden planten echter blootgesteld aan voortdurend wisselende omstandigheden. Dit mini-symposium biedt een unieke gelegenheid om een overzicht te krijgen van de dynamiek van de respons van planten op wisselende klimaatomstandigheden.

Programma:

9.30 koffie

10.00 Welkom door Leo Marcelis (WU, Tuinbouw en Productfysiologie)

10.05 Tracy Lawson (Plant Phenomics Lab, University of Essex, UK)
Effects of fluctuating light on photosynthesis and stomatal behaviour: impacts on carbon gain and water use efficiency

10.45 Shizue Matsubara (Plant Sciences (IBG-2), Forschungszentrum J├╝lich, Germany)
Transcriptomic profiling of acclimation to fluctuating light: Focus on downstream genes in photosynthesis

11.25 koffie

11:40 Steven Driever (WU, Crops Systems Analysis)
Adaptations of carbon metabolism and electron transport to a dynamic environment

12:20 Jeremy Harbinson (WU, Tuinbouw en Productfysiologie)
Genetic variation for acclimation to fluctuating light in arabidopsis

13:00 afsluiting

Neem voor meer informatie contact op met Leo Marcelis (Leo.Marcelis@wur.nl)