Nieuws

Minister Schultz bezoekt herstelproject mangrovebos in Indonesië

Gepubliceerd op
22 november 2016

Minister Schultz van Haegen bezoekt op dinsdag 22 november een grootschalig demonstratieproject in Indonesië. De kust in het district Demak in het noorden van Centraal-Java wordt bedreigd door ernstige erosie. Hierdoor is het land kwetsbaar voor overstromingen. Nederlandse en Indonesische publieke en private partijen, waaronder Wageningen University & Research, en de lokale bevolking werken sinds 2012 samen om via Building with Nature het mangrovebos en de lokale economie te herstellen.

De ernstige erosie komt doordat er niet genoeg mangrovebossen meer langs de kust staan. De wortels van de mangrove houden grond vast waardoor het land niet afkalft, maar de mangrovebossen zijn weggekapt. Wetenschappers van Wageningen Marine Research doen onderzoek naar hoe het mangrovebos zich op een zo natuurlijke mogelijke manier kan herstellen. Door bijvoorbeeld lage dammen van palen en takken (zoals voormalig gebruikt voor landwinning in de Waddenzee) voor de kust te plaatsen, stoten de golven minder hard tegen de kustlijn. In het kalme water herstelt het sediment (de grond) zich en krijgen mangroves de kans zich weer langs de kust te vestigen.

Economische kansen

Naast het voorkomen van erosie met het ecosysteem als uitgangspunt, zijn er ook economische kansen die benut kunnen worden bij het herstel van de mangrovebossen. Door herstel van de mangroven die als belangrijke kraamkamers dienen voor vis, kan de plaatselijke visserij weer herstellen, krijgt ecotoerisme nieuwe kansen en levert het mangrovebos opnieuw veel traditionele natuurproducten. Er zijn dus naast de duurzame oplossingen voor de kustverdediging met Building with Nature, genoeg duurzame inkomstenbronnen voor de lokale gemeenschap.

Samenwerking voor duurzame oplossingen

Wageningen University & Research werkt in Demak samen met Wetlands International en Ecoshape, de Indonesische regering, Witteveen + Bos, Deltares, UNESCO-IHE en Blue Forests, met steun van de Diponegoro University en lokale gemeenschappen. De Nederlandse partners zijn allen leden van het Ecoshape-platform; een samenwerking tussen aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s om duurzame oplossingen te brengen in de waterbouw, door de natuur haar werk te laten doen.

“Mangrovenontbossing door de mens, langs tropische kusten wereldwijd is veel te extensief om te denken dat wij deze systemen kunnen herstellen door de handmatige aanplant van een of maar een paar soorten, boom voor boom.", aldus Dolfi Debrot, onderzoeker van Wageningen Marine Research. "Gelukkig leert de ervaring dat mangrovebossen redelijk veerkrachtig zijn. De uitdaging voor ons is om uit te vinden welke minimale condities en maatregelen nodig zijn, zodat het herstel voornamelijk plaatsvindt op basis van de natuurlijke veerkracht. Om te voorkomen dat de mangrovebossen na herstel weer gekapt worden, is het daarnaast essentieel om voor de plaatselijke bevolking nieuwe duurzame vormen van levensonderhoud te ontwikkelen die niet afhangen van de kap van mangroven. Ook daar werkt ons consortium aan”.

Building with Nature

Naast Minister Schultz van Haegen zijn ook premier Rutte, minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma afgereisd naar Indonesië, samen met bestuurders van ruim 110 bedrijven. Maar liefst 54 van deze bedrijven zijn afkomstig uit de Nederlandse Water- en Maritieme sector. Building with Nature is een centraal thema tijdens deze handelsmissie, omdat de Nederlandse watersector zich vooral wil inzetten voor een integrale en duurzame aanpak voor kust- en waterbeheer.
De aanpak van Building with Nature neemt het ecosysteem als uitgangspunt, wat leidt tot duurzamere oplossingen, soms in combinatie met bijvoorbeeld dijken. De natuur is in deze oplossingen niet alleen onderdeel van het ontwerp, maar profiteert er ook van.