Nieuws

Ministerie trekt ophokplicht pluimvee in

Gepubliceerd op
12 april 2018

Vanaf vrijdag 13 april 2018 vervalt de ophokplicht voor pluimvee in Nederland, is aangekondigd door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden.

Vervoersverbod Kamperveen ingetrokken

De meest recente uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 13 maart bij een pluimveebedrijf in Kamperveen (gemeente Kampen). Het vervoersverbod dat destijds rond dit bedrijf werd ingesteld wordt per 13 april ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Lees het bericht van het ministerie "Ophokplicht ingetrokken"

Eerder was ophokplicht al deels ingetrokken

Vanaf vrijdag 30 maart 2018 was de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland al ingetrokken door de minister. Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kon worden, is door het ministerie samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek waren 6 regio’s bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep.

Lees het bericht van het ministerie "Ophokplicht deels ingetrokken".

Landelijke maatregelen vanaf eind 2017

De landelijke maatregelen werden op 8 december 2017 ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren. Op 9 januari 2018 had minister Schouten al enkele landelijke maatregelen versoepeld bijvoorbeeld door de verplichting van één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven in te trekken.