Nieuws

Miscanthusgroep wint met olifantsgras de Haarlemmermeer Share Award 2014

Gepubliceerd op
27 mei 2014

Maandag 26 mei heeft de gemeente Haarlemmermeer tijdens SHARE 2014 voor de vijfde keer de Share Award uitgereikt. Wethouder John Nederstigt, overhandigde de Share Award 2014 aan Miscanthusgroep Haarlemmermeer, partner van Wageningen UR. De jury: “Een fantastisch voorbeeld hoe in ons land het verduurzamen van onze samenleving mogelijk is."

"Niet alleen praten, maar gewoon - samen - durven doen. De Miscanthusgroep is daarom de terechte winnaar” aldus de jury. De Share Award is een blijk van waardering en stimulering voor een bedrijf uit de metropoolregio Haarlemmermeer dat de afgelopen jaren opviel in duurzame initiatieven en kansen.

Miscanthusgroep Haarlemmermeer is winnaar met olifantsgras

De Miscanthusgroep Haarlemmermeer is een groep akkerbouwers die olifantsgras telen rondom Schiphol om geluidshinder tegen te gaan. Daarnaast is het gewas na de oogst voor zeer veel biobased doeleinden toepasbaar. De Miscanthusgroep heeft een 'Green Deal' met het ministerie van Economische Zaken.

Genomineerden SHARE Award 2014

Dit jaar waren en ruim 20 inzendingen. De jury, die bestond uit vertegenwoordigers van alle founders, van SHARE was blij verrast met zoveel inzendingen. Tegelijkertijd was het jureren moeilijker en uitdagender dan ooit. Duurzaamheid leeft en loont, zoveel is wel duidelijk geworden. Het verbindende thema van SHARE 2014 was ‘Go Create! Smart Sustainable Business’. De genomineerden dit jaar waren: HMShost Schiphol i.s.w.m. Sanday’s; Woningcorporatie Ymere; Restaurant Vork en Mes en de Miscanthus Groep met olifantsgras. Alle ingezonden projecten dragen bij aan de nieuwe economisch duurzame denkwijze. De jury tekende aan dat de verschillen tussen de genomineerden onderling bijzonder klein waren. Dat is ook terug te vinden in het feit dat er dit jaar maar liefst vier nominaties waren. Voorgaande jaren waren er altijd drie.

Het volledige bericht bij Share Haarlemmermeer: