Model om substraateigenschappen na mengen te voorspellen

Nieuws

Model om substraateigenschappen na mengen te voorspellen

Gepubliceerd op
6 juli 2017

Met een mengmodel kunnen uit 2-9 substraatonderdelen vrij mengsels gekozen worden in alle verhoudingen. De te voorspellen grootheden zijn EC, pH, hoofdelementen, sporenelementen, watergehalte, luchtgehalte en afbreekbaarheid.

De groeiende vraag naar veenalternatieven, waaronder compost, resulteerde in belangstelling voor een model om substraateigenschappen te voorspellen uit de eigenschappen van de gemengde materialen. Het doel was een mengmodel waarmee uit 2-9 substraatonderdelen vrij mengsels te kiezen zijn in alle verhoudingen. De te voorspellen grootheden waren EC, pH, voedingselementen inclusief sporenelementen, watergehalte bij verschillende druk, luchtgehalte en afbreekbaarheid. De uitkomst van het model en de resultaten van metingen aan de werkelijke mengsels van veen en drie composten werden vergeleken. De meeste waarden door het model kwamen binnen 5% van de gemeten waarden.

Hierbij is rekening gehouden met verdichting door inmengen. Inmengen is het opvullen van de holten in het ene materiaal met kleine deeltjes uit het andere materiaal. Verder bleek het handig om de pH te vervangen door een pH buffermeting. De hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water kon niet met het model voorspeld worden.

Daarnaast bleek het mogelijk te gaan schatten hoeveel toeslagstoffen toegevoegd moeten worden. Hierbij is gekeken naar kalk, nitraat, meststoffen en ijzerchelaat. Kalk wordt toegediend om de pH op peil te brengen. Nitraat en ijzer worden toegevoegd om  de verhoogde opname van nitraat en ijzer door micro organismen te compenseren. De meststoffen dienen om per gewas de juiste basisvoeding mee te geven, rekening houdend met de al in de substraatonderdelen aanwezige voeding en rekening houdend met de al als toeslagstof toegediende voeding.