Nieuws

Moderne glastuinbouw in Japan

Gepubliceerd op
15 september 2017

Verschillende kassen in verschillende klimaatzones in Japan - Wageningen Universiteit & Research voert onderzoek uit met verschillende samenwerkingspartners in Japan. Een gezamenlijk onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door National Agricultural Research Organization (NARO), Japan, en Wageningen Universiteit & Research (WUR), Nederland. Het onderzoek heeft betrekking op het “Regional Strategy Program: Development of scheme improving large scale greenhouses with multi-cropping and multi-equipment in Japan”, onderdeel van het “Revolutionary Technology Development/Urgent Project”, gefinancierd door de Japanse regering.

Het hoofddoel van het onderzoeksproject is om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ontstaan bij het opschalen en introduceren van nieuwe technologieën in verschillende gewassen in grootschalige kassen in Japan. Op verschillende locaties in Japan werden de laatste jaren nieuwe kastuinbouw bedrijven opgericht. Ze bevinden zich in verschillende klimaatzones en zijn uitgerust met verschillende technologieën. Er worden verschillende gewassen geteeld.

Echter, uitdagingen in de nieuwe bedrijven zijn vergelijkbaar: verlagen van arbeidskosten en energieverbruik, verhogen van rendement en productkwaliteit en voorspelbaarheid van de oogst.

Vier tuinbouwbedrijven op verschillende locaties in Japan worden gemonitord. Data van hun gerealiseerd klimaat, hun klimaatregelstrategie en het energieverbruik worden verzameld met het doel van optimalisatie. De gerealiseerde gewasopbrengst wordt gemonitord om een opbrengst analyse te maken en toekomstige gewasperformance te kunnen voorspellen en de arbeidsinzet te optimaliseren.

Klimaat, gewasopbrengst en arbeid

Op alle vier tuinbouwbedrijven worden continu weerdata verzameld. Naast het gerealiseerde kasklimaat (RH, T, CO2 en licht) wordt ook data over de inzet van gebruikte klimatiseringsapparatuur (verwarming, ventilatie, CO2-toevoer, ontvochtiging en andere beschikbare apparatuur) verzameld. Bedrijven hebben verschillende apparatuur beschikbaar en hanteren verschillende energiebesparende strategieën. Voorbeelden zijn verwarming met houtpallets, warmtepompen aangedreven door eigen elektriciteit opgewekt uit afval of geothermie. Er worden verschillende kasdekmaterialen en schermen gebruikt. WUR analyseert de verzamelde gegevens om het kasklimaat en de inzet van apparatuur op de diverse sites te verbeteren. Analyses worden gedaan op de afstand, kasklimaat deskundigen van WUR en NARO bezoeken daarnaast regelmatig de sites om de resultaten te bespreken met betrokken ondernemers.

Naast de klimaatgegevens worden ook gegevens over gewasgroei en opbrengst verzameld. Kleinschalige experimenten worden door NARO ter plaatse geïmplementeerd om relevante gegevens van de verschillende gewassen te verzamelen. Gewassen zijn tomaten, paprika, komkommer, aardbei en enkele snijbloemen. WUR gebruikt de gegevens voor de validatie van modelberekeningen. Gewasmodellen worden gebruikt om potentiële opbrengst te berekenen en het verschil tussen potentiële en gerealiseerde opbrengst te bepalen (yield-gap analysis). Modellen zullen ook worden gebruikt voor prognoses van de opbrengst onder verschillende klimaatomstandigheden in Japan. WUR en NARO experts bezoeken regelmatig de sites om de resultaten en mogelijke verbeteringen te bespreken.

Aangezien de arbeidskosten extreem hoog zijn in Japan en de arbeidsefficiëntie in het algemeen lager is dan in Nederland, werken experts van WUR en NARO ook op het gebied van arbeidsprocessen en toekomstige automatisering samen.

Het project draagt bij aan de verbetering van de moderne kastuinbouw productie in Japan en wetenschappelijk uitwisseling van onderzoeksgegevens tussen beide landen mogelijk.