Nieuws

Mogelijke oplossing voor dreigende Panama-pandemie bij bananen

Gepubliceerd op
20 maart 2019

Tijdens zijn promotieonderzoek aan Wageningen University & Research heeft Fernando Garcia-Bastidas nieuwe methodes ontdekt om de Panamaziekte of Fusarium-verwelkingsziekte in banaan, die wordt veroorzaakt door Fusarium-soorten, efficiënt te monitoren. Dankzij deze nieuwe methodes en proeven kan de internationale en intercontinentale verspreiding van de zogenaamde TR4-stam (Tropical Race 4) van Fusarium odoratissimum nauw worden gemonitord. Deze nieuwe soort is afkomstig uit Indonesië en verwoest wereldwijd bananenplantages van Cavendish en andere lokale variëteiten.

Genetische diversiteit voor resistentie tegen Fusarium

Fernando Garcia-Bastidas verdedigde zijn dissertatie met de titel ‘Panama disease in banana: Spread, screens and genes’ op 19 maart 2019 in het gebouw van Wageningen University & Research. In zijn proefschrift beschrijft hij de dreigende pandemie van een Fusarium-soort die Panamaziekte in banaan veroorzaakt. Zijn onderzoek was gericht op de genetische diversiteit voor resistentie tegen een aantal Fusarium-stammen die representatief zijn voor de mondiale pathogene diversiteit en op aspecten van de moleculaire interactie tussen de schimmel en de gastheer.

Resistentiegen van een wilde voorouder van de banaan

In zijn proefschrift verkent hij bovendien de resistentie tegen TR4 van een groot aantal nieuwe bananenrassen en de mogelijkheid om een resistentiegen van een wilde voorouder van de banaan te gebruiken door Cavendish-bananen genetisch te modificeren en zo een potentiële oplossing te bieden voor duurzaam ziektebeheer. Langdurig ziektebeheer is gebaseerd op genetische diversiteit en het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, vormt de basis voor de ontwikkeling van dergelijke nieuwe variëteiten.

Lees meer in het dossier: