Persbericht

Mogelijkheden buitenlandse productievestiging voor Nederlandse tomatentelers

Gepubliceerd op
31 augustus 2016

Nederlandse tomatentelers die overwegen om een buitenlandse productievestiging te openen om de lokale consument te bedienen, kunnen dat het beste doen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Scandinavische landen, Oostenrijk, Zwitserland en Rusland. In deze landen kunnen hogere opbrengstprijzen voor een ‘local-for-local’ marktsegment worden gerealiseerd in vergelijking met import uit Nederland. Hier staan wel hogere productiekosten in het buitenland tegenover.

De kostprijs voor de productie van tomaten in de genoemde Noord-Europese landen ligt hoger dan in Nederland. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere tomatenproductie per m2 kas en de hogere energiekosten. Naast de kosten voor de productie zijn er afzetkosten die bestaan uit transport- en verkoopkosten. De afzetkosten voor het buitenlandse product zijn door kortere transportafstanden meestal lager. De hogere kosten voor de productie worden echter niet gecompenseerd door lagere afzetkosten. Het local-for-local-product zal daardoor een hogere opbrengstprijs moeten genereren in een duurder marktsegment. Voor een dergelijk marktsegment met een hogere prijs zijn er mogelijkheden in genoemde landen. De omvang van het local-for-local marksegment kent echter wel grenzen.

Marketingplan

Om succesvol te zijn in de buitenlandse productie van kastomaten moeten keuzes worden gemaakt over de afzetkanalen, typen tomaat die worden geteeld en het transport. Zo past een local for local marktsegment bijvoorbeeld niet goed in de werkwijze van alle supermarktketens. De afzet dient zich te richten op supermarktketens en andere retailers met diversiteit in het tomaten-aanbod. De hogere prijs voor het local-for-local marktsegment hangt samen met de beeldvorming over het product. Het gaat dan om bijvoorbeeld om duurzame energievoorziening en een residu-vrij product. Daarnaast spelen aspecten als lokale economie, werkgelegenheid en de koopkracht van de consument een rol.

Kastomatenteelt in buitenland

Voor een local-for-local productievestiging is ook informatie over de teelt van kastomaten in het buitenland van belang. Naast Nederland (1.800 ha) zijn België (500 ha), Frankrijk (1.100 ha), Polen (800-1.000 ha) en Rusland (600-700 ha) de landen met het grootste high tech areaal met kastomaten. In de overige landen in dit onderzoek ligt dit onder de 200 ha. In Nederland en België loopt de teeltperiode van december tot december het jaar daarna. In de andere landen start de teelt meestal later en wordt eerder gestopt. Dit hangt vooral samen met de minder gunstige klimaatomstandigheden (licht, minimum en maximum buitentemperatuur en vochtigheid) en de vaak hogere energiekosten. De fysieke productie (kg/m2) ligt in Nederland meestal hoger dan in de andere landen. Dit komt vooral door de gunstigere klimaatomstandigheden, de langere teeltduur en het hogere kennisniveau in Nederland.