Mogelijkheden voor aardappelteelt op verzilte bodems

Nieuws

Mogelijkheden voor aardappelteelt op verzilte bodems

Gepubliceerd op
6 januari 2015

Op wereldschaal heeft meer dan 30% van de geïrrigeerde landbouwgrond last van verzilting. Meer dan 40% van de voedselproductie komt van de geïrrigeerde landbouw. Verzilting is dus een serieuze bedreiging. Productiemethoden die zijn aangepast op de verzilting van de landbouwgrond zijn daarom dringend noodzakelijk. Deze methoden worden in kader van het onderzoek toegepast op de aardappelteelt.

In een literatuurstudie van Greet Blom, met collega’s van Alterra en Plant Research International, zijn de effecten van een verziltend milieu op planten beschreven, alsmede de natuurlijke tolerantie mechanismen. De centrale vraag was hoe wij in de teelt van gewassen met deze mechanismen rekening kunnen houden, of er zelfs van kunnen profiteren.

Aardappel gevoelig voor zoutschade

De bevindingen zijn toegepast op de teelt van aardappel. Aardappel is immers een van de belangrijkste handels- en voedselgewassen, en van toenemend belang voor ontwikkelingslanden. Bovendien heeft aardappel een relatief lage ‘water footprint’ in vergelijking met andere handelsgewassen. Aardappel staat bekend als tamelijk gevoelig voor zoutschade, maar uit recent onderzoek blijkt het gewas toleranter te zijn dan aanvankelijk gedacht. In combinatie met een aangepaste irrigatiepraktijk, door bedekking van de bodem met een laag stro, of met behulp van tussen- of mengteelt met andere gewassen is een goede opbrengst te realiseren. Zelfs een combinatie met brakwater visteelt (aquacultuur) kan economisch interessant zijn.

More crop per drop

In de huidige irrigatiepraktijk is ernstige verzilting onvermijdelijk. Toekomstige generaties worden daarmee opgezadeld met voor teelt onbruikbare gronden. Een partnership tussen overheden, bedrijfsleven en onderzoek is nodig voor het uitwerken van een ‘more crop per drop’ benadering van de geïrrigeerde landbouwpraktijk.