Nieuws

Mondiale herverdeling van fosforgebruik verbetert voedselzekerheid

Gepubliceerd op
14 november 2014

Keuzes in China kunnen wereldwijde positieve impact hebben.

Als wereldwijd zorgvuldiger omgegaan wordt met het gebruik en hergebruik van de eindige grondstof fosfor als voedsel voor planten, kan ook in en na 2050 voldoende voedsel geproduceerd worden voor de wereldbevolking. China omvat niet alleen een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, maar is ook een grote producent en gebruiker van fosfor is. Daarom zal het duurzamer gebruik van fosfor in China wereldwijd positieve effecten hebben. Dat stelt Sheida Sattari, promovendus van Wageningen University. Sattari stelt daarnaast vast dat Europa en China, waar de afgelopen decennia door bemesting veel fosfor in de bodem is vastgelegd, veel op het gebruik van fosforkunstmest kunnen besparen, ten voordele van Afrikaanse landen. In Afrika is juist een investering in fosforbemesting essentieel om daar de voedselproductie te kunnen verhogen.

De vraag naar voedsel stijgt vanwege een groeiende wereldbevolking en veranderende diëten. Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, moeten we zorgvuldiger omgaan met land, water, energie en voedingsstoffen voor planten. Planten gebruiken de onuitputtelijke energie van de zon, maar kunnen niet goed groeien als de bodem waarin ze staan onvoldoende voedingsstoffen bevatten, zoals fosfor en stikstof.

Fosfaatrots

De afgelopen decennia is er in de landbouw van de geïndustrialiseerde landen overvloedig gebruik gemaakt van fosfaatkunstmest, dit in tegenstelling tot de meeste ontwikkelingslanden. Voor die kunstmest is fosfaatrots als erts nodig. Fosfaatrots word slechts op enkele plaatsen in de wereld gewonnen: Marokko, China en de VS. De voorraden worden geschat op voldoende voor 100 tot 150 jaar. Het is dus zaak om gebruik en hergebruik van fosfor snel en goed te optimaliseren.

Sattari: “Voor een beter gebruik en hergebruik zijn innovaties én stevige keuzes van overheden nodig. Door de innovaties moet met mínder fosfor méér voedsel geproduceerd kunnen worden en moet het mogelijk worden om een groot deel van de fosfor te hergebruiken. De overheid kan dat via wet- en regelgeving bevorderen.”

Fosforgebruik en -hergebruik

Bij haar onderzoek ontdekte Sattari dat een beter fosforgebruik en -hergebruik in China, wereldwijd een relatief grote positieve impact zal hebben. China voedt momenteel 20% van de wereldbevolking: 1,3 miljard inwoners. Daarvoor gebruiken ze op slechts 7% van het wereldwijde bouwlandareaal 30% van de jaarlijkse fosfor-kunstmest. China is daarmee verreweg de grootste mondiale consument van fosfor-kunstmest. Van heel Azië neemt China zelfs de helft van al het gebruik voor zijn rekening. Tegelijkertijd is China ook de grootste producent van fosforkunstmest. In 2010 produceerde China 37,5% van de wereldwijde productie.

Duurzamer fosforgebruik in China

Sattari onderzocht met kwantitatieve analyses de mogelijkheden die China heeft om het fosforgebruik duurzamer te maken. Ze concludeert dat als China beleid toepast dat gericht is op duurzaam gebruik van fosfor-meststoffen en van de fosfor die inmiddels in de bodem is, het land tot 2050 bijna 20% op de hoeveelheid fosfor uit dierlijke mest en kunstmest kan bezuinigen. Sattari: “Dat is de helft van de fosforbehoefte van heel Afrika tot 2050 en net zo veel als het gebruik van fosfor van heel West-Europa. China kan dus een belangrijke rol spelen in de wereldwijde verduurzaming van het gebruik van fosfor, en daarmee bijdragen aan de wereldwijde voedselzekerheid.”