Nieuws

NACV Expertmeeting 30 januari 2015 – Diversiteit in vaardighedenonderwijs

Gepubliceerd op
21 augustus 2014

In de beroepspraktijk wordt in toenemende mate gevraagd naar ‘scientific practitioners’. Naast communiceren door wetenschappelijk schrijven of mondeling presenteren dient deze huidige professional een breed scala aan andere academische en communicatieve vaardigheden te beheersen.

Binnen academische curricula ligt de nadruk steeds meer op het verwerven van een diversiteit aan competenties, waarin bijvoorbeeld ook debat-, onderhandelings- en ondernemersvaardigheden specifieke aandacht krijgen. De NACV Expertmeeting 2015 staat daarom in het teken van ‘Diversiteit, meer dan academische verscheidenheid’. Het doel van deze dag is om het grote palet aan te trainen vaardigheden voor het voetlicht te brengen. We nodigen u van harte uit om een voorstel tot bijdrage te doen.

NACV-Expertmeeting