Nieuws

NKWK Kennisconferentie: Van papier naar praktijk

Gepubliceerd op
18 april 2018

Ruim 450 waterprofessionals en studenten uit het hele land kwamen op dinsdag 17 april naar de 4e NKWK-Kennisconferentie. Die afkorting staat voor Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Thema dit jaar was ‘van papier naar praktijk’.

‘Onderzoek verbinden aan de praktijk kost veel energie’, sprak Deltacommissaris Wim Kuijken op de conferentie. ‘Dat wij in Nederland over een NKWK beschikken, geeft ons een voorsprong in de aanpak van de grote wateropgaven van deze tijd.’ In het NKWK - nauw verbonden aan het Deltaprogramma - werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen rond water en klimaat.

Stap naar de praktijk

Dagvoorzitter en programmamanager NKWK, Roeland Allewijn (RWS), trapte af met de constatering dat het NKWK, nu ruim drie jaar onderweg, op stoom komt. ‘We maken echt de stap van papier naar praktijk. Wat betekent dat we vaker uit onze ‘eigen waterwereld’ stappen en verbinding maken met andere sectoren en bedrijven.’

Ook Louise O. Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, pleitte in haar speech voor een geïntegreerd waterverhaal. ‘Duurzame antwoorden op water en klimaat vragen om samenhang. Het is tijd voor het grote verhaal, dat eigenlijk ieder ministerie raakt en vraagt om stabiliteit en samenwerking op de lange termijn.’

Adaptatie en mitigatie

Als blijk van dank voor haar persoonlijke betrokkenheid, én de 100ste verjaardag van de WUR, kreeg Louise O. Fresco van Deltacommissaris Wim Kuijken een symbolische blauwe vaas aangeboden. ‘Samenwerking, onderzoek en kennis zijn onmisbaar in thema’s als opwarming van de aarde, zeespiegelstijging, piekbuien, kustgedragingen en zoutindringing. Adaptatie én mitigatie zijn grote opgaven. Daar hebben we elkaar voor nodig. Onzekerheden blijven, per definitie. Maar werk samen en neem die onzekerheden mee in je adaptatiestrategie.’

Na de plenaire opening stonden inhoudelijke deelsessies op het programma over klimaatbestendigheid en -adaptatie, rivierkennis, slim watermanagement en het Nationaal Watermodel. Na de lunch waren er ook, voor het eerst dit jaar, veldexcursies naar  onder andere klimaatbestendige stad Renkum, natuurlijke versterking Grebbedijk  en de groenblauwe klimaatadaptie projecten in Nijmegen.

Studenten

‘Met nog meer deelnemers dan vorig jaar, is duidelijk dat de NKWK leeft’, constateerde Deltacommissaris Wim Kuijken na afloop. ‘Men heeft elkaar gevonden en begint samen te werken aan oplossingen. Mooi is dat we dit jaar ook bijna 40 studenten mochten verwelkomen, de watermanagers van de toekomst.’

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer in het dossier