Nieuws

NVRD roept op tot gezamenlijke innovatieagenda kunststofketenpartners

Gepubliceerd op
11 december 2017

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt nogmaals dat innovatie in de hele keten onontbeerlijk is om te komen tot een circulaire kunststofketen. Zo zitten er nog goed recyclebare en waardevolle stromen in de mixfractie en in het residu dat vernietigd wordt na sortering. En laat het onderzoek zien dat 28% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht sowieso niet recyclebaar is. Voor 16% niet ideaal recyclebare verpakkingen wordt nog aan een oplossing gewerkt. Opdrachtgever van het onderzoek, de Koninklijke NVRD, roept alle ketenpartners dan ook op om met een gezamenlijke innovatieagenda te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat veel leden van de NVRD zich afvragen hoe het staat met de samenstelling en recyclebaarheid van kunststof verpakkingen die ze inzamelen en laten uitsorteren en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat in de mix-stroom die uitgesorteerd wordt nog ongeveer de helft goed recyclebare verpakkingen zitten. En ook in de sorteerrest is nog 8 tot 13 procent goed recyclebaar kunststof aanwezig. Tot slot blijkt zelfs in het restafval nog een kleine hoeveelheid goed recyclebare verpakkingen (7%) te zitten.

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd om tot betere scheidingsresultaten te komen. Dit geldt niet alleen voor kunststoffen, maar ook voor bijvoorbeeld GFT-afval en met resultaat. Toch is er de laatste tijd veel aandacht voor wat er niet goed gaat in de kunststofketen. De inzameling van kunststof is ook relatief nieuw. Er gaat veel goed, maar om erachter te komen wat er zou kunnen verbeteren blijft onderzoek onontbeerlijk.

NVRD-voorzitter Han Noten: “Te vaak wordt er in discussies gewezen naar één van de partijen. Of kijken we naar een klein stukje van het hele verhaal en krijgen we bijvoorbeeld discussie over niet-verpakkingen in het afval. Dit rapport laat zien dat we op veel plekken nog kunnen verbeteren. Troep erin aan het begin van de keten betekent ook troep eruit, dat verandert niet. En als we niet sorteren op de vraag behalen we de circulaire economie ook nooit. Natuurlijk zien wij ook een rol voor onszelf. Maar willen we echt ons doel bereiken, dan is er een gezamenlijke innovatieagenda nodig. Waarbij we van productie tot aan recycling kijken wat beter kan als ketenpartners.”