Karetschildpad - Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata)

Nieuws

NWO financiert onderzoek naar zeeschildpadden-migratie in het Caraïbisch gebied

Gepubliceerd op
15 mei 2014

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieert een nieuw project dat onderzoek doet naar de ecologie en bescherming van zeeschildpadden in het Caraïbisch gebied.

Photo: Karetschildpad - Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata) (© Maggy Nugues)

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft NWO een Nederlands-Caraïbisch onderzoeksprogramma opgezet. Het programma wil de wetenschappelijke kennisbasis versterken in het Caraïbisch gebied, samenwerkingsverbanden stimuleren en de opleiding verzorgen van jonge onderzoekers op een breed terrein van wetenschappelijke disciplines. Deze week heeft NWO bekend gemaakt welke projecten financiering zullen ontvangen vanuit het Caraïbisch Programma. Het project getiteld  “Ecology and conservation of green and hawksbill turtles in the Dutch Caribbean “, dat ingediend is door Dr. Lisa Becking (IMARES Wageningen UR & Naturalis Biodiversity Center), Dr. Marjolijn Christianen en  Prof. dr. Per Palsboll (beiden Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies), was één van de negen projecten dat gehonoreerd is.

Rondom de eilanden Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten bevinden zich belangrijke nest- en foerageergebieden voor zeeschildpadden. Sinds de tijd van Columbus zijn hun aantallen door menselijk toedoen sterk afgenomen. Inmiddels zijn er internationale verdragen opgezet voor het behoud van de zeeschildpadden. Nederland heeft zodoende nationale en internationale verplichtingen om de populaties van zeeschildpadden in Caraïbisch Nederland te beschermen. Hiervoor is kennis nodig over de migratieroutes, hun populatiestructuren en habitatgebruik. Via ecologische experimenten, satellietzenders en met behulp van nieuwe moleculaire analyses gaat het international team van onderzoekers de populaties vóór Columbus en de huidige status van de populaties en migratie-patronen in kaart brengen. Ze onderzoeken daarbij ook de bedreigingen voor de populaties en effecten van klimaatverandering op hun habitats. De onderzoeksresultaten dragen bij aan verantwoord, want wetenschappelijk gefundeerd, natuurbeleid voor de zeeschildpadden in Caraïbisch Nederland.

Het onderzoeksproject is opgedeeld in twee complementaire sub-projecten die uitgevoerd zullen worden door één AiO en één postdoc. Sea Turtle Conservation Bonaire is een actieve partner in het project en er zal nauw samen gewerkt worden met de verschillende natuurbeschermingsorganisaties op de eilanden.