Persbericht

Nationale agenda tegen voedselverspilling moet verspilling gaan halveren

Gepubliceerd op
21 maart 2018

Het nieuwe initiatief ‘Samen tegen voedselverspilling’ is op 20 maart gelanceerd in de Verspillingsfabriek te Veghel. De afzender is de Taskforce Circular Economy in Food, die bestaat uit een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. De Taskforce heeft de ambitie om in 2030 voedselverspilling met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2015. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt de komende vier jaar in totaal 7 miljoen euro vrij om de ambities van de Taskforce te ondersteunen. Het geld wordt geïnvesteerd in innovatie, onderzoek, monitoring en voorlichting.

Het gaat om enorme hoeveelheden voedselverspilling. Dat is des te erger als je bedenkt dat er wereldwijd, maar ook in Nederland, mensen in armoede leven of met honger naar bed gaan. We moeten heel bewust omgaan met alle mooie producten, de grondstoffen en de arbeid en energie die nodig is voor het productieproces en het transport. Hier liggen kansen voor tal van nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven. Minder verspilling zorgt voor een forse reductie van de CO2-uitstoot en het bespaart geld. Kortom; goed voor milieu en portemonnee.
Minister Schouten van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit

De Taskforce Circular Economy in Food heeft de afgelopen maanden ambities opgesteld tot aan 2030 in de Nationale agenda tegen voedselverspilling. En die ambities zijn niet gering. Op dit moment wordt een derde van het voedsel wereldwijd verspild. De Taskforce richt zich op een vermindering van 50% in Nederland in 2030. Op deze manier wil Nederland voldoen aan de door de United Nations gestelde Sustainable Development Goal 12.3 en een koplopersrol innemen door deze doelen als eerste Europees land te realiseren.

Om dit te kunnen bereiken is een coalitie gevormd van een groot aantal bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid. Samen gaan zij in de komende jaren met acties en initiatieven verspilling structureel verminderen, van boer tot bord. En worden nog meer bedrijven benaderd om zich aan te sluiten om de kracht en impact van de Taskforce zo groot mogelijk te maken.

De leden van de Taskforce hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het concretiseren van de gezamenlijke ambitie en aanpak. We kunnen trots zijn op onze verbindende agenda. Diverse partijen hebben al nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd, initiatieven gelanceerd en resultaten geboekt. De Taskforce laat zien dat als we samen bouwen, met bedrijven aan het roer, het mogelijk is om een ecosysteem van oplossingen te ontwikkelen, die een positieve economische, ecologische en sociale impact realiseren voor de transitie naar een beter en circulair voedselsysteem.
Toine Timmermans, Wageningen University & Research

Toezegging van Minister Schouten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft financiële steun aangekondigd voor de Taskforce. Het gaat om het publieke deel dat zich richt op de monitor, onderzoek, innovaties en business cases, de campagne, ondersteuning van de Taskforce en de inventarisatie van de wet-regelgeving.

Over de Taskforce

De Taskforce bestaat uit 25 leden, waaronder Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, McDonald’s Nederland, Voedingscentrum, Hutten Catering, Protix, en Wageningen University & Research. Het thema voedselverspilling staat al langer op de politieke agenda. Het is nu voor eerst dat er op zo’n grote schaal, door de hele voedselketen, wordt samengewerkt om de ambities te realiseren.

Gezamenlijke beweging

Om te laten zien welke acties de leden van de Taskforce ondernemen is vandaag de gezamenlijke beweging gelanceerd met de slogan ‘Samen tegen voedselverspilling’. Meer informatie is te vinden op de website van Samen tegen voedselverspilling.