Opening High Containment Unit (HCU) van CVI in Lelystad

Nieuws

Nationale faciliteit zoönose-onderzoek in Lelystad geopend

Gepubliceerd op
9 februari 2015

De nationale faciliteit voor infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens (zoönosen) is vandaag door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken officieel geopend. De dierfaciliteit bij Central Veterinary Institute (CVI) in Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research, kent een uitermate hoog veiligheidsniveau. De staatssecretaris verrichtte de opening door de deuren van de faciliteit definitief te sluiten.

De nieuwe dierfaciliteit maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar zoönotische infectieziekten die veroorzaakt worden door bacteriën en virussen, zoals Q-koorts, vogelgriep en Rift Valley Fever. De nieuwe faciliteit is daarom zodanig technisch beveiligd dat de buitenwereld optimaal beschermd is tegen het ontsnappen van bacteriën en virussen. Ook CVI-medewerkers zijn goed beschermd tegen de ziekteverwekkers.

Het onderzoek naar veterinaire infectieziekten vindt in Lelystad plaats sinds 1970. De bestaande zgn. High Containment Unit (HCU) huisvest de enige Nederlandse laboratorium- en dierfaciliteiten op het niveau ‘veterinair BioSafetyLevel 4’ (vBSL4) waar veilig gewerkt kan worden aan zeer besmettelijke dierziekten zoals mond en klauwzeer en varkenspest. De uitbreiding met de nieuwe dierfaciliteit heeft het veiligheidsniveau ‘humaan BSL3’, zodat ook onderzoek mogelijk is naar de preventie en bestrijding van infectieziekten die niet alleen voor dieren besmettelijk zijn maar ook voor de mens.

Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Het vroegtijdig kunnen ingrijpen op potentiële risico’s van een dierziekteuitbraak is daarom ook van groot economisch en sociaal belang. De uitbreiding van de bestaande HCU met de speciale faciliteit past in het beleid van de overheid om zoönotische infectieziekten  bij mens en dier te voorkomen en te bestrijden. Samen met overheid en bedrijfsleven werkt CVI aan de gezondheid van dier en mens door preventie, bestrijding en controle van dierziekten.

Realisatie faciliteit

De bouw van de nationale faciliteit voor zoönose-onderzoek is mogelijk gemaakt door bijdragen van Castellum en Kansen voor West. Castellum is een door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd publiek-privaat consortium waarin de Faculteit voor Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Wageningen UR en MSD Animal Health participeren. Kansen voor West is een economisch ontwikkelingsprogramma op initiatief van en ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie