Nieuws

Natte schermen en hun rol in kasenergiebesparing

Gepubliceerd op
17 oktober 2018

Een intensief gebruik van serreschermen helpt telers grote besparingen te realiseren op het gebruik van fossiele energie. Onlangs financierde het KaeB-programma een onderzoeksproject waarin protocollen werden ontwikkeld om de fysieke kenmerken te meten die van invloed zijn op de energiebesparing (%) van elk specifiek scherm. Dit maakte een meer precieze en gestandaardiseerde berekening mogelijk van de jaarlijkse energiebesparing van elk scherm.

Al deze laboratoriumprotocollen zijn echter ontwikkeld om te worden gebruikt met droge schermmonsters, terwijl in de praktijk de schermen nat zijn gedurende de meeste uren dat ze worden gebruikt als gevolg van condensatie. De energiebesparing van een nat scherm kan verschillen van die van een droog scherm. Om dit op te lossen is een nieuw project ontwikkeld waarin meetprotocollen zijn ontwikkeld / aangepast om te meten in natte zeefmonsters. Hierdoor kan het effect van condensatie op de schermen worden gekwantificeerd op hoeveel energie het scherm kan besparen, kunnen fabrikanten helpen bij het ontwerpen van energiezuinigere schermen en kwekers om hun schermkeuze te maken en zelfs hoe schermen efficiënter kunnen worden beheerd. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.​