Nature Meets Design op Dutch Design Week 2015

Nieuws

Nature Meets Design op Dutch Design Week 2015

Gepubliceerd op
26 november 2015

Nature Meets Design heeft op de Dutch Design Week door middel van showcases en ontwerpsessies laten zien hoe design een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Door het koppelen van verschillende kennisgebieden zoals onderzoek, design en beleid stimuleren we nieuwe onverwachtse ideeën en oplossingen.

Nature Meets Design heeft dit jaar in samenwerking met Agri Meets Design deelgenomen aan de Dutch Design Week. In “de kas” werden verschillende showcases gepresenteerd waarbij design en samenwerkingen een belangrijke rol hebben gespeeld in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken vanuit het natuurbeleid, of vraagstukken waarbij de natuur ingezet wordt voor nieuwe oplossingen. 

Showcases:

 • Planten op Mars - wat als we voedsel verbouwen
  op Mars?
 • Natuurinclusief bouwen op zee - wat als natuur
  en economische ontwikkelingen samengaan?
 • Green & Firm - Wat als we meer groen
  toepassen rond kantoren?
 • Biomimicry & Beleid – De natuur houdt geen
  vergadering op maandagmorgen: wat kunnen we leren van de natuur?
 • Tot op de bodem – Boeren vanuit de bodem.

Verder hebben heel de week ontwerp en matchmaking sessies plaatsgevonden. De interactie met bezoekers stond hierbij  centraal, iedereen kon actief bijdragen aan sessies en hun mening en ideeën achter laten.  

Belangrijk is het realiseren van onverwachte ontmoeten en netwerken om samen te werken aan innovaties. Uitdagingen die vastlopen en een nieuw impuls nodig hebben, worden samen met ontwerpers opnieuw onder de loep genomen om zo te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen.