Natuurcombinaties bieden potentie voor zowel natuur als andere functies

Nieuws

Natuurcombinaties bieden potentie voor zowel natuur als andere functies

Gepubliceerd op
2 september 2015

In de Rijksnatuurvisie staat het versterken van natuurcombinaties centraal. Maar wat zijn eigenlijk natuurcombinaties? En wat is de meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende functies en het natuurbeleid?

Natuurcombinaties zijn initiatieven die tegelijkertijd de natuur én andere maatschappelijke functies versterken. Ze gaan uit van een wederkerig principe waarin de samenleving en natuur elkaar versterken. D.m.v van een literatuuronderzoek, de methodiek LOG frame, interviews en expertjudgement is voor cases van natuurcombinaties met water en bouwen inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het concept voor verschillende functies en beleid.

Hieruit blijkt dat de meerwaarde van natuurcombinaties vaak voor meerdere functies aanwezig is op output, outcome en impact niveau. Voor natuur gaat het bijvoorbeeld om de aanwezigheid van meer natuur (output), het verhogen van biodiversiteit (outcome) en aantrekken van meerdere soorten in de omgeving(impact). Ook voor andere functies als recreatie, bouwen, welvaart is er sprake van meerwaarde. Willen Natuurcombinaties echt tot meerwaarde leiden dan moeten functies in de natuurcombinatie ook ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de combinatie natuurontwikkeling en waterwinning in de duinen.

Groot knelpunt voor het ontwikkelen van natuurcombinaties is belemmerende wet-en-regelgeving en financiële draagkracht bij initiatiefnemers.

Natuurcombinaties hebben ook meerwaarde voor het natuurbeleid, omdat ze bijdragen aan de (nieuwe) doelen in het natuurbeleid; het versterken van de relatie natuur-samenleving en doordat ze als concept doorwerken in het overheidsbeleid op andere terreinen zoals ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

Publicaties: