Nieuws

Natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie

Gepubliceerd op
29 juli 2014

Natuurlijk kapitaal wordt naast andere kapitaalgoederen in de Nederlandse economie ingezet, maar het Bruto Binnenlands Product (BBP) biedt slechts gedeeltelijk inzicht in het feitelijk belang daarvan. Pogingen om het BBP hiervoor te corrigeren slaan in de beleidsontwikkeling niet aan; een systematische berekening van het natuurlijk kapitaal is een goede aanvulling.

Natuurlijk kapitaal is van belang voor de Nederlandse economie en inzicht in de omvang hiervan is een manier om natuur in de politieke afwegingen een plaats te geven.

Natuurlijk kapitaal is de voorraad grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (zoals bodems, water, biodiversiteit) die een stroom aan baten levert in de vorm van ecosysteemdiensten (waaronder voedsel). Strikt genomen is onze economie hiervan volledig afhankelijk. Deze constatering is echter onvoldoende om het belang van natuurlijk kapitaal voor onze welvaart tot uitdrukking te brengen. Een deel van het natuurlijk kapitaal is zichtbaar in de belangrijkste indicator voor de materiƫle welvaart, het BBP. Voor Nederland is het aandeel in de orde van 2-3%. Een belangrijk deel van het natuurlijk kapitaal is echter niet zichtbaar in het BBP. Marktprijzen kunnen voor natuurlijk kapitaal ontbreken (bijvoorbeeld bestuiving door bijen voor de voedselproductie, of de aanvoer van water door rivieren). Natuurlijk kapitaal komt ook in vorm van halffabricaten of eindproducten in ons land, en natuurlijk kapitaal in bewerkte producten wordt niet als zodanig in de statistieken vermeld. Verder kan natuurlijk kapitaal in de economie tot kostenbesparingen of opbrengstverhogingen leiden, bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed in de nabijheid van natuur of lagere kosten in de gezondheidszorg. Hierbij is vooral sprake bij de immateriƫle en welzijnsfunctie.

Het aandeel natuurlijk kapitaal in de totale kapitaalgoederenvoorraad is in Nederland laag, maar vergelijkbaar met andere OESO-landen. Dit lage percentage laat onverlet dat het op peil houden van natuurlijk kapitaal beheer en onderhoud vereisen.