Nieuws

Natuurorganisaties werken vaker bottom-up

Gepubliceerd op
25 februari 2016

Natuurorganisaties en andere maatschappelijke organisaties kunnen initiatieven van burgers en bedrijven voor natuur en landschap helpen door deze vaker uit te lokken, met elkaar te verbinden of te ondersteunen met kennis en ervaring. Dit blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR in samenwerking met GreenWish.

Initiatieven bottom-up

Provincies willen vaker met burgers en bedrijven bijdragen aan natuur en landschap realiseren. Natuurorganisaties die voorheen vooral vanuit de overheid initiatieven stimuleerden, zoeken nieuwe werkwijzen om als intermediaire organisatie deze initiatieven nu bottom-up te faciliteren. Het Planbureau voor de Leefomgeving wil graag weten of een terugtrekkende overheid en initiatieven vanuit de samenleving kansen bieden voor natuurorganisaties. Hiervoor zijn voorbeelden uit de praktijk verzameld en zijn vertegenwoordigers van vier natuurorganisaties geïnterviewd over hun nieuwe werkwijzen.

Het blijkt dat natuurorganisaties vaker bottom-up werken. Het is nog te vroeg om te spreken van een omslag van het stimuleren van publieke initiatieven naar het faciliteren van private initiatieven. Natuurorganisaties zoeken wel directer en nadrukkelijker aansluiting bij de maatschappelijke behoeften, leggen meer focus op lokale natuur- en landschapsdoelen en adviseren burgers, bedrijven en overheden vaker over hoe zij private initiatieven kunnen realiseren.

Uitlokken, verbinden en ondersteunen

Volgens de onderzoekers kunnen intermediaire (natuur)organisaties private initiatieven voor natuur en landschap vaker faciliteren. Zo laat het opzetten van pilots met kansrijk geachte groen-inclusieve private initiatieven zien dat het initiatief in de praktijk werkt en nagevolgd kan worden. Door het opzetten van fysieke kennisnetwerken en virtuele communities bieden zij de deelnemers een overzicht van private initiatieven en de mogelijkheid om elkaar van advies te voorzien en van elkaar te leren. Ten slotte kunnen intermediaire organisaties zich meer gaan richten op dienstverlening en advisering bij private initiatieven en dit als een permanent onderdeel van hun activiteiten zien.