Nieuws

Natuurverkenning 2016 schetst breed pallet aan Europese natuurperspectieven

Gepubliceerd op
17 maart 2015

De WOT Natuur en Milieu werkt samen met het Planbureau voor de Leefomgeving aan de Natuurverkenning 2016. Anders dan in voorgaande edities kijkt deze Natuurverkenning over onze landsgrenzen heen en richt zich op natuurperspectieven op Europese schaal. Hoe zien de inwoners van Europa natuur? Heeft natuur van zichzelf een waarde die beschermd zou moeten worden of kunnen we meer profiteren van ecosysteemdiensten? En hoe kunnen deze verschillende perspectieven het natuurbeleid in Europa, vooral op de lange termijn, versterken? De Natuurverkenning wordt in het voorjaar van 2016 op een internationaal podium gepresenteerd.

Perspectieven, motieven en drijfveren

De perspectieven zullen aansluiten bij verschillende standpunten die partijen in de discussie over natuur innemen. Naast de verschillende visies van mensen op natuur, gaan we ook op zoek naar de motieven en drijfveren hierachter. Met behulp van de enquête ‘Images of Nature of EU citizens’ toetsen we of deze drijfveren verschillen tussen landen of bevolkingsgroepen.

Hoe ziet natuur in Europa er in 2050 uit als een bepaald perspectief wordt doorgetrokken? Hoe wordt er in die toekomst omgegaan met de uitdagingen die ons staan te wachten, zoals de gevolgen van klimaatverandering? Wanneer kan er gebruik worden gemaakt van natuur als oplossing? En wat draagt een perspectief bij aan het behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten? De Natuurverkenning zal de perspectieven presenteren in essays, beelden, en toekomstkaarten.

Inspiratie voor Europees natuurbeleid

Het doel van de Natuurverkenning is om als inspiratie te dienen voor Europees natuurbeleid. Kennis en bewustzijn over de verschillende manieren waarop mensen over natuur denken kunnen helpen natuurbeleid te verbreden en te versterken. Het laat zien waar kansen liggen voor coalities tussen partijen of waar keuzes gemaakt moeten worden.

In twee internationale workshops zijn met Europese betrokken partijen de verschillende Europese perspectieven uitgewerkt. Deze twee workshops hebben geleid tot een breed scala aan verschillende visies op natuur. De rapporten zijn te downloaden op de themasite Natuurverkenning 2016.

Meer informatie

Themasite Natuurverkenning 2016 (PBL)

Projectsite Natuurverkenning (WOT Natuur & Milieu)