Nieuws

Natuurverkenning 2020, sociale media en Oostvaardersplassen

Gepubliceerd op
25 april 2018

Discussies over natuur in Nederland worden al lang niet meer uitsluitend in de krant of op verjaardagen gevoerd. Sociale media zoals Facebook, Twitter maar ook nieuwssites en blogs spelen een steeds grotere rol bij het uiten van meningen en emoties over natuur. Wageningen University & Research analyseert onder andere het maatschappelijke debat om bij te dragen aan de nieuwe Natuurverkenning.

Natuurverkenning

In het vooronderzoek voor de nieuwe Natuurverkenning (2020) proberen het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University & Research in beeld te krijgen waar de discussies over natuur in Nederland over gaan. Dat doen we door interviews af te nemen bij vertegenwoordigers van partijen die een ‘officiële’ rol vervullen in relatie tot natuur, maar ook door in beeld te brengen wat er speelt in het maatschappelijk debat over natuur en wat het sentiment is rondom natuur in Nederland. Sociale media is daarvoor één van de kanalen.

Thermometer

We ontwikkelen daarom momenteel een analyse-hulpmiddel om het gesprek op sociale media voor natuur beter te kunnen monitoren, een zogenaamde ‘natuurthermometer’. Recentelijk is de analyse toegepast op de discussie rondom het (natuur)beleid in de Oostvaardersplassen waarbij het debat over natuur in alle hevigheid speelde en sociale media een cruciale rol heeft gespeeld. Bas Breman vertelde er onder andere over in Nieuws en co. 

Lees meer in dit dossier