Nieuws

Nederland vandaag 20 procent groener dan precies een jaar geleden

Gepubliceerd op
27 januari 2014

Door de zachte winter tot nu toe, is Nederland op dit moment zo’n 20 procent groener dan precies een jaar geleden. Dit blijkt uit de Groenindex van De Natuurkalender en Alterra. Planten reageren op de huidige, relatief hoge temperaturen. Kale grond in bebouwd gebied vertoont op dit moment meer groen, in de vorm van onkruid, en ook duinheide en duinen met planten groter dan een meter zijn beduidend groener. De Groenindex wordt samengesteld door zeer gedetailleerde satellietmetingen.

Het groeiseizoen van loofbossen en graslanden begon in 2013 weliswaar laat, maar hield lang aan. In het voorjaar van 2013 lag de productiviteit zo’n 11 tot 16 procent lager dan in het voorjaar van 2012. De zomermaanden waren vergelijkbaar terwijl de productiviteit in oktober en november 2013 rond de 20 procent hoger lag dan het jaar ervoor.

Satellieten meten het groen: De Groenindex

Drie keer per week maken satellieten van de Disaster Monitoring Constellation (DMC) van heel Nederland gedetailleerde foto’s met een resolutie van 25 bij 25 meter. Uit de opnames kan, bij afwezigheid van wolken, hoe groen het landoppervlak is: de ‘Groenindex’. Deze Groenindex is een maat voor de groei van planten. De Groenindex loopt van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor maximale groenheid. Deze opnames zijn sinds maart 2012 beschikbaar. 

Satellietbeelden verwerkt tot kaart: De Groenmonitor

Alterra heeft de Groenmonitor (www.groenmonitor.nl) ontwikkeld; de beelden die via de satelliet binnenkomen worden verwerkt tot een landdekkende kaart. Door de gegevens te combineren met landgebruikskaarten is per landgebruikstype (bijvoorbeeld loofbos, agrarische graslanden of bos in bebouwd gebied) een aparte Groenindex te bepalen.

Groene winter

We zitten nu midden in de winter, de minst groene periode van het jaar. De Groenindex laat echter duidelijk zien dat de planten reageren op de zeer warme winter tot nu toe. De Groenindex in januari ligt ten opzichte van december gemiddeld zo’n 15 procent hoger. Ten opzichte van precies een jaar geleden ligt de Groenindex zelfs 21 procent hoger. Wat opvalt is dat de Groenindex van vrijwel elk landgebruikstype in januari hoger ligt dan vorige maand of vorig jaar.

Verloop groeiseizoen en invloed weersomstandigheden

De verandering van de Groenindex door het jaar heen laat mooi zien hoe het groeiseizoen verloopt en wat de invloed is van weersomstandigheden en menselijke activiteiten op de groei van planten. Op de site van Natuurbericht staan voorbeelden van loofbos en graslanden. Wekelijks zal, als er nieuwe beelden beschikbaar zijn, een update van de Groenindex worden gemaakt.

» Bekijk de getallen en het complete artikel bij Natuurbericht: Nederland is 20 procent groener dan een jaar geleden


Bron:www.natuurbericht.nl