Nieuws

Nederland verwelkomt Adaptation Futures Conference

Gepubliceerd op
24 mei 2016

Met landen over de hele wereld praten en kennis uitwisselen rondom het onderwerp klimaatadaptatie. Dat stond centraal tijdens de internationale conferentie Adaptation Futures van 10 tot en met 13 mei in Rotterdam. Adaptation Futures 2016 is de vierde PROVIA (Global Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation) wereldwijde adaptatie conferentie, met dit keer als co-hosts Nederland en de Europese Commissie. Wageningen UR was niet alleen ruim vertegenwoordigd tijdens de conferentie, maar maakte ook onderdeel uit van de organisatie.

Wetenschappelijke informatie en praktijkbehoefte verbinden

Klimaatadaptatie gaat om het aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, en de daarbij behorende maatregelen. Wetenschappelijke informatie rondom klimaatadaptatie en de praktijkbehoefte worden tijdens de Adaptation Futures Conference afgestemd en gedeeld met de bezoekers van landen over de hele wereld. Door gevoeligheden en kwetsbaarheden van een regio in kaart te kunnen brengen, kan gekeken worden naar oplossingen. Welke tools en middelen hebben organisaties hiervoor beschikbaar? En hoe reageer je als beleidsmaker hierop? Door mensen bij elkaar te brengen wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Diverse thema’s werden onder de aandacht gebracht, waaronder: public health, ecosystem based adaptation, cities and infrastructure en meer. Met dit jaar extra aandacht voor de financiering van innovaties tijdens de business day op woensdag. Met als bijzondere gast die dag Koningin Máxima in haar functie als UN Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development. Zij verwees in haar speech dat wereldwijd 230 miljoen mensen zijn getroffen door natuurrampen veroorzaakt door klimaatverandering.

Kennis over delta’s delen en ontwikkelen

Klimaatverandering heeft met name gevolgen voor de stedelijke gebieden binnen delta’s. Migratiestromen naar steden in de delta’s groeien, dit is een wereldwijde ontwikkeling. In Nederland hebben we hier al ervaring mee opgedaan, maar onze kennis kan ook goed gebruikt worden in landen zoals China en Bangladesh. Door onze kennis te delen met de landen over de hele wereld, worden onze ideeën ook elders toegepast.

Het inbrengen van deze kennis werd op de conferentie onder andere gedaan door Delta Alliance. Dit initiatief heeft als doel om de ‘resilience’ van delta’s te vergroten. Aangesloten kennisinstellingen uit delta’s over de hele wereld delen, verdiepen en verbreden kennis zodat die wereldwijd nog beter inzetbaar wordt. De positie van de Delta Alliance als kennispartner werd bevestigd in de overeenkomst die onder leiding van minister Schultz van Haegen op dinsdag 10 mei getekend werd door 12 landen.

De rol van Wageningen UR

Er werd over meer onderwerpen gesproken tijdens de conferentie. Judith Klostermann vertelde over het leven in Spitsbergen en hoe de bevolking zich daar aanpast aan klimaatverandering. Rob Lokers gaf een presentatie over interactieve systemen en hoe om te gaan met complexe adaptatie-informatie. Dit is slechts een greep uit de tientallen personen die uit de volledige breedte van Wageningen UR op de conferentie aanwezig waren en actief waren bijvoorbeeld door het voorzitten van sessies, geven van speeches, presentaties, reflecties, en presentaties bij de Adaptation Expo.