Nederlandse agrosector niet bevoordeeld door nationale overheid

Nieuws

Nederlandse agrosector niet bevoordeeld door nationale overheid

Gepubliceerd op
15 september 2014

In vergelijking met andere EU-landen wordt de Nederlandse agrosector niet meer door de overheid gesteund dan die van andere landen. Ook pakt het EU-beleid niet bovengemiddeld uit voor de Nederlandse sector; als er sprake is van speelveldeffecten zijn die eerder negatief dan positief. De studie van LEI Wageningen UR en Panteia gaat na of en in welke mate het speelveld voor het Nederlandse agrobedrijfsleven ten opzichte van de internationale concurrentie vlak is.

Enerzijds wordt ingegaan op de vraag wat onder een ‘level playing field’ moet worden verstaan, anderzijds wordt het Nederlandse beleid vergeleken met het beleid van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Polen. Het gaat hierbij om subsidies, wet- en regelgeving en fiscale faciliteiten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Financiën, ter informatie van het Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Agrosector.

 

Publicatie