Nieuws

Nederlandse deelname in groot Europees onderzoek naar koolstofbalans van start

Gepubliceerd op
23 november 2015

De Europese Commissie heeft de oprichting van het Integrated Carbon Observation System (ICOS) officieel bekrachtigd. Staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Nederlandse deelname aan ICOS goedgekeurd. ICOS biedt een infrastructuur aan voor onderzoek naar de broeikasgasbalans van Europa met behulp van waarnemingen. ICOS gaat de netto in- en uitstroom van onder andere kooldioxide en methaan vaststellen door kwalitatief hoogwaardige gegevens van een groot aantal Europese meetstations te bundelen. Deze gegevens moeten leiden tot een completer, onafhankelijker en objectiever beeld van de Europese broeikasgasbalans, dan dat uit statistieken en emissierapportages kan worden afgeleid. Een samenwerking tussen tien Nederlandse universiteiten en kennisinstituten levert de Nederlandse bijdrage aan ICOS, op basis van meer dan 15 jaar ervaring met deze meetsystemen.

ICOS zal middels nieuwe metingen nagaan hoe sterk Europa bijdraagt aan de klimaatverandering door broeikasgassen. De metingen leggen ook vast of en hoe de ecosystemen in Europa reageren op klimaatveranderingen en invloeden van de mens. ICOS zal daarmee de Nederlandse bijdrage aan de broeikasgasbalans in Europees en mondiaal perspectief nauwkeuriger gaan vaststellen dan voorheen mogelijk was.

Nederland levert in dit programma drie onderzoekslocaties waar broeikasgassen worden geobserveerd, elk met een al bestaand en zeer nauwkeurig broeikasgas waarnemingssysteem. Dit zijn de Cabauw meetmast voor atmosferisch onderzoek nabij IJsselstein, de Lutjewad toren in de provincie Groningen en de Loobos meetmast op de Veluwe. Bovendien zal het Nederlandse consortium bijdragen aan de Carbon Portal met kennis aan data verzameling, verwerking en analyse en het numeriek modelleren.

Het Consortium bestaat uit tien universiteiten en kennisinstituten: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Wageningen University, Alterra Wageningen UR, Universiteit Utrecht, KNMI, Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON), Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en TNO. Dit Consortium wordt ICOS-NL genoemd en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De Nederlandse bijdrage aan ICOS is onderdeel van het op maandag 17 november 2015 door de Europese Commissie officieel bekrachtigde oprichting van het Integrated Carbon Observation System. Robert-Jan Smits, Director General Research and Innovation, zegt hierover: “By facilitating long-term pan-European carbon and greenhouse gas observations, the European ICOS Research Infrastructure will provide invaluable knowledge to support the European and global efforts of reaching safe climate change mitigation goals. It is therefore excellent news that ICOS has been allocated the status of ERIC. The timing for this is perfect, just before the UN COP21 in Paris, which is yet another clear message from the EU about its commitment to the climate targets.” Dit programma betreft het twaalfde European Research Infrastructure Consortium (ERIC). ERIC is een Europees instrument dat in 2009 werd gelanceerd om de ontwikkeling en uitvoering van Europese onderzoeksprogramma’s op een niet-economische basis te faciliteren. De oprichting van ICOS-ERIC is tot stand gekomen door acht landen: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Finland. Finland is gastland voor het ICOS hoofdkwartier. Zwitserland heeft als niet EU-land een status als waarnemer in ICOS-ERIC.