Nederlandse land- en tuinbouw moet online verkoop serieus nemen

Persbericht

Nederlandse land- en tuinbouw moet online verkoop serieus nemen

Gepubliceerd op
30 juni 2015

Een op de acht Nederlandse consumenten doet ook dagelijkse boodschappen online. De verwachting is dat online in 2020 bijna een kwart van de markt uitmaakt. Onder meer vanwege de traditioneel hoge supermarktdichtheid in Nederland loopt de online verkoop achter bij bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast richt de agrofoodsector zich vaak nog op één afzetkanaal, waar de consument al naadloos tussen on- en offline kanalen heen een weer springt (omni-channel). Online verkoop ontwikkelt zich van niche tot potentieel en biedt de sector nieuwe kansen.

De scheiding tussen recreatief en functioneel winkelen zet door, en de mogelijkheden van e-commerce nemen toe. Tegelijkertijd groeit de concurrentie onder meer door nieuwe toetreders en bestaande spelers die er bijvoorbeeld voor kiezen horeca-elementen toe te voegen of naast een fysieke winkel ook een online bezorgdienst te beginnen. Jezelf onderscheiden richting consumenten wordt nog belangrijker. Verse producten bieden, mits juist ingezet, de belevingen waar bedrijven en consumenten naar op zoek zijn. Daar kunnen agrarisch ondernemers op inspelen.

De nieuwe markt heeft behoefte aan andere vormen van samenwerking en concepten, zoals in verpakking, die de online verkoop en thuisbezorging ondersteunen. Online is ook een veel groter aanbod mogelijk omdat schapruimte niet beperkend is en ingespeeld kan worden op wensen van kleine segmenten. Er is ruimte voor bijvoorbeeld streekproducten en producten van de boerderij; producten die rechtstreeks van het boerenerf via een paar muisklikken naar het bord van de consument gaan.

Online verkoop maakt het ook makkelijker consumentengedrag te analyseren en zo directer in te spelen op de vraag. Door inzet van ICT wordt dit vervolgens gekoppeld aan de verschillende ketenonderdelen. Dit draagt bij aan kortere ketens en meer toegevoegde waarde: ‘het verhaal’ van het product kan aan de bron worden gekoppeld. Zo kunnen ondernemers zich meer concentreren op het bieden van meerwaarde of inspelen op een belangrijke consumententrend: transparantie.

Nederland is geen voorloper in vergelijking met ons omringende Europese landen in online verkoop. Binnen e-commerce loopt de online verkoop van food achter op andere producten. De grootste uitdaging bij voedsel is het transport en het bewaren van producten (diepvries, gekoeld en kamertemperatuur). Dat bemoeilijkt de logistieke afhandeling en daarmee de rentabiliteit voor aanbieders. Duidelijk is ook dat de opkomst van e-commerce verkoopvolume weghaalt uit fysieke winkels. Voedsel kopen ín de winkel wordt een keuze.