Nieuws

Nederlandse leghennen onderzocht op Chlamydia

Gepubliceerd op
31 januari 2018

In 2015 en begin 2016 onderzocht Wageningen Bioveterinary Research Nederlandse leghennen op Chlamydia. Bij 71 van de 151 onderzochte bedrijven is DNA van Chlamydia gallinacea aangetoond bij leghennen. Maar er is geen indicatie gevonden dat de bacterie C. gallinacea naar mensen kan worden overgedragen.

Eerste studie naar Nederlandse situatie  

In pluimvee komen verschillende soorten van de bacterie Chlamydia voor. Daarvan zijn Chlamydia psittaci en Chlamydia gallinacea de belangrijkste. De situatie in Nederland was tot nu toe niet onderzocht. Met deze studie wilde Wageningen Bioveterinary Research in kaart brengen of de belangrijkste Chlamydia soorten C. psittaci en C. gallinacea voorkomen bij leghennen. En of er een mogelijk verband is met ziekte in kippen en mensen.

Geen overdracht naar mensen aangetoond

In totaal is van 151 bedrijven kippenmest onderzocht, met een test die DNA aantoont (PCR). DNA van C. psittaci werd niet aangetoond. Wel werd bij 71 bedrijven het DNA van C. gallinacea gevonden. Een verband met ziekte in kippen is daarbij niet gevonden.

Ook is van 69 veehouders, familie of medewerkers van de bedrijven op vrijwillige basis keelswabs verzameld. In geen van deze keelswabs werd Chlamydia aangetoond. Daarmee is geen indicatie gevonden dat de bacterie C. gallinacea naar mensen kan worden overgedragen.

De onderzochte soorten Chlamydia

C. psittaci veroorzaakt de ziekte psittacose of papegaaienziekte. Het is een zoönose. Dat is een ziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen. Daarom is deze ziekte in Nederland aangifteplichtig in gezelschapsvogels, zoals papegaaien en duiven. De ziekte is niet aangifteplichtig in kippen, omdat kippen minder gevoelig lijken te zijn.

C. gallinacea is een relatief nieuwe ontdekte Chlamydia soort. Deze soort wordt vooral gevonden bij kippen. Over het ziekteverwekkend vermogen is nog weinig bekend.

Publicatie van de studie

Het onderzoek is gedaan in het kader van de “monitoring zoönotische pathogenen landbouwhuisdieren” en de publiek-private-samenwerking “1H4F-Chlamydia en respiratoire problemen bij pluimvee”. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het open access tijdschrift PLOS One:

A cross sectional study on Dutch layer farms to investigate the prevalence and potential risk factors for different Chlamydia species