Nieuws

Netwerkbijeenkomst het partnership op VIC Sterksel: En nu aan de slag!

Gepubliceerd op
22 september 2014

Dinsdag 9 september was er weer een netwerkbijeenkomst van het partnership op VIC Sterksel. Een bijeenkomst met een boeiend programma bezocht door ruim 50 partners.

Afscheid Daan Somers

Voorafgaand aan het programma werd stilgestaan bij het afscheid van Daan Somers, manager VIC Sterksel. Na de opening door Mart Smolders als dagvoorzitter nam Annie de Veer (directeur Wageningen UR Livestock Research) het woord. Daan werd bedankt voor zijn betrokkenheid en inzet voor VIC Sterksel en in het bijzonder voor het partnership. In zijn afscheidswoord dankte Daan alle medewerkers van VIC Sterksel en partners en keek samen met hen vooruit naar zijn nieuwe uitdaging als trekker van Coppens Animal Solutions.

Initiatieven partnership

Inmiddels zijn er 2 initiatieven van bedrijven uit het partnership daadwerkelijk van start gegaan: “voer en water op maat” en “Big Development”. In een pitch werden deze initiatieven respectievelijk gepresenteerd door Erwin van der Wielen (Kewi services) en Bart Hooijer (Vereijken-Hooijer). Loes van de Pas gaat leden van het partnership ondersteunen om nog meer initiatieven van ‘idee’ om te zetten in een concrete projectaanvraag. De initiatieven worden vervolgens voorgelegd en gepresenteerd aan de commissie ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’.  De commissie,  met o.a. NVV en LTO kijken met name of het initiatief ontwikkelruimte nodig heeft én een kans biedt op meerwaarde voor de varkenshouders.  Bij ‘groen’ licht kunnen de initiatiefnemers samen met de onderzoekers aan de slag om het initiatief via onderzoek te ontwikkelen tot een kansrijke innovatie voor de praktijk. Initiatieven kunnen uit alle hoeken komen zolang deze passen binnen de vier thema’s ‘Markt en consument’, ‘Gezond en transparant’, ‘Maatschappij en omgeving’ en ‘Varken en kringloop’ van het ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’. Belangrijk is dat het initiatief ligt bij de deelnemende bedrijven, zodat de nadruk ligt in het innovatietraject op de meerwaarde voor de varkenshouder! Deze werkwijze van innoveren past in een tijd waar varkenshouders en bedrijven zelf – en niet overheid en onderzoeksinstituten - aan het stuur zitten van innovaties in de varkenshouderijketen! In 2014 biedt de regeling via het Partnership nog  ruimte voor drie innovatietrajecten. Neem contact op met Loes van de Pas, zodat we samen ook de komende jaren deze wijze van innoveren door kunnen zetten!

Open Innovatie Dagen 2015

Tijdens de bijeenkomst is een sfeerimpressie van de 3e editie van de Open Innovatie Dagen getoond. Deze worden gehouden op 19 en 20 juni 2015 (reserveer deze data alvast in uw agenda!). In de voorbereiding wordt een ‘denktank’ samengesteld van een aantal leden van het partnership. De denktank levert inhoudelijke bijdragen en logistieke tips voor de organisatie van de Open Innovatie Dagen 2015.

Hoe overbrug je de kloof tussen varkenshouder en consument?

Na het buffet heeft Gé Backus (DLV Connecting Agri & Food) een presentatie gehouden over het verbinden van producenten en consumenten. Gé ging o.a. in op trends in het wereldvoedselsysteem en waarom we eten wat we eten. In de discussie met de zaal werd duidelijk dat onderscheidend vermogen op het varkensbedrijf essentieel is om meer marge van het eindproduct naar de varkenshouder toe te halen.
Ook tijdens deze netwerkbijeenkomst was te merken dat er enorm veel energie zit in het partnership. We gaan aan de slag met de ideeën om gezamenlijk concrete initiatieven te onderzoeken en te vertalen naar innovaties waar varkenshouders vandaag op zitten te wachten!