Nieuws

Nieuw! Leertraject voor docenten natuurkunde

Gepubliceerd op
15 mei 2014

Het leertraject voor docenten natuurkunde richt zich op kleinschalige nascholing over de nieuwe onderdelen van het examenprogramma. De gekozen thema’s zijn biofysica, geofysica, relativiteit, kwantumfysica en elektronica. Per thema organiseren we een lezing en een sessie die ingaat op nieuwe lesmaterialen die er op de markt zijn.In dit leertraject voor het schooljaar 2014-2015 komt een breed spectrum van onderwerpen aan bod. Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten verdeeld over het schooljaar, waarbij elke bijeenkomst een ander keuzedomein / onderwerp als uitgangspunt heeft. De volgende onderwerpen zullen onder andere aan bod komen: fotosynthese (biofysica), elektronica en atmosfeer & meteorologie (geofysica).

In elke bijeenkomst is er eerst een inleiding over een thema/domein uit de natuurkunde en vindt vervolgens een verkenning plaats van de mogelijkheden (bestaande lesproducten) om deze kennis naar de klas te halen. Bètasteunpunt Wageningen streeft er naar om met de deelnemende docenten een echt samenwerkingsverband tot stand te brengen. Een "physics community" waarvan docenten gebruik kunnen maken om het nieuwe natuurkundeprogramma tot een succes te maken.

Het leertraject wordt begeleid door Guido Linssen, coach natuurkunde bij Bètasteunpunt Wageningen en gaat in september 2014 van start. 


Bij interesse of voor vragen kunt u contact opnemen met Margriet van Vianen, projectmedewerker Bètasteunpunt, via margriet.vanvianen@wur.nl.