Nieuws

Nieuw Nederlands consortium bereikt overeenstemming over ontwikkeling Metropolitan Food Cluster

Gepubliceerd op
2 april 2014

De leden van het nieuwe Nederlandse consortium hebben een overeenkomst ondertekend om de uitstoot van methaan in de melkveehouderij te reduceren.

De leden van het Nederlandse consortium, dat is ontstaan uit het Climate-KIC-innovatieproject Metropolitan Food Clusters for climate-proof agriculture by an increased resources use efficiency (MFC4CLIMAG), hebben onlangs een overeenkomst ondertekend waarin zij hun krachten bundelen om de uitstoot van methaan binnen de melkveehouderij terug te dringen. Het consortium wil dit bereiken door toepassing van het zogenaamde Metropolitan Food Cluster-concept (MFC), dat ruimte biedt aan een duurzamer, lage-emissie ontwerp van stallen en een regionaal voer- en mestcentrum.

Het consortium is onlangs opgericht in de regio Venlo. Het bestaat momenteel uit 16 partners, waaronder Wageningen University & Research Centre als voornaamste partner van het MFC4CLIMAG-project en diverse plaatselijke agrarische bedrijven.

Proteïnen

De regio Venlo in de provincie Limburg is een van de twee regio's die bij het MFC4CLIMAG-project betrokken zijn. De boeren en agrarische bedrijven in deze regio zijn werkzaam in sectoren waar dierlijke eiwitten worden geproduceerd, zoals de rund- en melkveehouderijsector.

Volgens MFC4CLIMAG-projectleider Gerben Mol, senior researcher aan Wageningen University & Research Centre, vormen proteïnen “een zeer belangrijk bestanddeel van ons voedsel. Ze geven de nodige voedingswaarde in de vorm van aminozuren, voedingsstoffen die niet in basisvoedsel als rijst, tarwe of maïs zitten. Het nadeel is dat de productie van dierlijke eiwitten in veel gevallen gepaard gaat met een grootschalige uitstoot van broeikasgassen in het milieu, zoals de uitstoot van methaan in de melkveehouderij.”

Integratie van productielijnen

In het MFC4CLIMAG-project wordt het concept van Metropolitan Food Clusters (MFC) geïmplementeerd in twee demonstratiegebieden, één in de buurt van Venlo en één nabij Berlijn. “Het MFC-concept is ontwikkeld met het oog op een bijzonder efficiënt gebruik van hulpbronnen, een lage impact op het klimaat en milieu én op een hoogproductieve agrarische productie. Hiervoor moet de logistiek worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door de aanleg van agroparken, en de waardeketens van verschillende agrarische productielijnen worden geïntegreerd, waarbij afvalstromen zo efficiënt mogelijk worden hergebruikt”, zegt hij.

Duurzaam en kostenefficiënt

Deze nieuwe, geïntegreerde productiemethode is niet alleen minder schadelijk voor het milieu, maar ook in economisch opzicht veelbelovend. “Innovatieve manieren vinden om afvalstromen als methaan en mest te gebruiken, kan minder afval en een lagere belasting van het klimaat tot gevolg hebben. Tegelijkertijd leidt dit tot een hogere kostenefficiëntie voor de betrokken agrarische bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van methaan voor verwarming of de productie van energie. Deze functionele oplossingen zouden bij voorkeur dicht bij de locatie waar het afval wordt geproduceerd, moeten worden geïmplementeerd. Dit is het beste mogelijk in agroparken, waar samenwerking tussen diverse agrarische ondernemers de vereiste afvalvolumes opleveren die nodig zijn om deze oplossingen economisch haalbaar te maken”, aldus projectleider Gerben Mol.