Nieuws

Nieuw begin CVB

Gepubliceerd op
13 februari 2015

Het CVB wordt vanaf 1 januari 2015 voortgezet door de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Tot voor kort was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder dat onlangs is opgeheven. De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR.

Veehouders zijn opgegroeid met de tabellenboeken van CVB. Informatie over de samenstelling, verteerbaarheid en voederwaarde van mengvoergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders is in deze tabellen opgenomen. Ook behoeftenormen voor verschillende soorten landbouwhuisdieren zijn hierin beschreven.

De voederwaarden en behoeftenormen van CVB zijn een referentie voor diervoederbedrijfsleven, voorlichters, veehouders, onderwijs en onderzoek. De CVB-Veevoedertabel, het Tabellenboek Veevoeding en een aantal CVB documentatierapporten zijn sinds kort te vinden op de nieuwe CVB website. De Veevoedertabel en het Tabellenboek zullen regelmatig aangevuld en vernieuwd worden. Via nieuwsberichten en de vakpers blijft u daarvan eenvoudig op de hoogte en de laatste stand van zaken is altijd inzichtelijk op de CVB website.

De Federatie Nederlandse Diervoederketen is een samenwerkingsverband van alle branche organisaties in de Nederlandse Diervoederketen. Deze organisatie heeft een aantal taken, die in het verleden door het Productschap Diervoeder werden uitgevoerd, overgenomen.