Nieuws

Nieuw bij Dierwetenschappen

Gepubliceerd op
7 juni 2016

Het programma van de BSc Dierwetenschappen en de MSc Animal Sciences is vernieuwd. Lees hieronder meer over de vernieuwingen in de bachelor- en masteropleiding.

Nieuwe majors in de BSc Dierwetenschappen vanaf 2017-2018

Begin november 2016 heeft de Opleidingscommissie ingestemd met een voorstel voor 2 nieuwe Majors binnen de BSc-opleiding Dierwetenschappen, te weten een ‘Dierbiologie’-major (van gen tot dier) en een ‘Dierhouderij’-major (van dier tot maatschappij).  

Dit voorstel was een wens van veel van onze studenten en docenten om meer aandacht te besteden aan diepgravende dier-biologische vraagstukken rondom diergedrag, dierziektepreventie, voedingsinterventies en consequenties van (een verminderde) biodiversiteit.

Uiteraard is het nog steeds zo dat er voor alle studenten een fundamenteel fysiologische basis wordt gelegd alvorens je als student de keuze maakt voor één van beide Majors. Mocht je ook vakken uit de andere major interessant vinden, dan heb je in het 3e jaar (vrije keuze) nog de mogelijkheid je hierin te verdiepen.

Wat is het verschil tussen beide majors?

Animal Management and Care (Dierhouderij)

In deze major richt je je op het dier en de omgeving. Je leert veel over hoe dieren te huisvesten, te voeden, en je leert het gedrag te interpreteren. Dit alles om een gezonde leefomgeving te bevorderen voor de dieren om ons heen (landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, dierentuindieren, wildlife, vissen). Ook leer je over de duurzame ontwikkeling en de bedrijfsmatige kant van de dierhouderij. 

Biological Functioning of Animals (Dierbiologie)

In deze major heb je een microscoop nodig, en vaak geavanceerde moleculaire technieken om fysiologische processen te ontrafelen. We kijken diep in het dier op weefsel en zelfs op gen-niveau: waarom reageren dieren op een bepaalde stimulus anders dan hun (voor)ouders? Heeft dat te maken met een genetische recombinatie of is het een adaptieve respons (aangeleerd door de veranderende omgeving)?

Nieuwe specialisatie Dier-ecologie in de MSc Animal Sciences

Vanaf het collegejaar 2016-2017 is het programma van de master Animal Sciences vernieuwd. Je kan kiezen voor één van de zes nieuwe specialisaties: Genetica en Biodiversiteit; Voeding en Metabolisme; Mondiale Duurzame Dierhouderij; Adaptatie, Gezondheid en Welzijn; Dierlijk Functioneren op Moleculair, Cellulair en Orgaan niveau; Dier-ecologie. Lees in onderstaand interview meer over de vernieuwing en in het bijzonder over de nieuwe specialisatie Dier-ecologie.

Vanaf september kunnen masterstudenten Animal Sciences een nieuwe specialisatie kiezen over de ecologie van (semi)wilde dieren en vissen. De opleiding volgt daarmee de wens van studenten, die graag meer wildlife en verdiepende dierbiologie in de studie zien.

De zes specialisaties van Animal Sciences waren tot nu toe voornamelijk gericht op het houden van landbouw- en gezelschapsdieren. De twee specialisaties Animal Health & Behaviour en Animal Health Management zijn nu samengevoegd tot Adaptation, Health and Welfare, om zo ruimte te maken voor Animal Ecology.

‘Dierwetenschappen kampt met het imago van een koeien-, kippen- en varkensstudie, waardoor we het gevoel kregen studenten kwijt te raken aan andere studies’, vertelt opleidingsdirecteur René Kwakkel. ‘Terwijl onderzoekers in Zodiac zich steeds vaker bezighouden met fundamentele dierbiologische vraagstukken, zoals de genetische verschillen tussen wilde en gedomesticeerde paardenpopulaties. Dat wilden we graag laten terugkomen in de opleiding.’

Exotische dieren

Kwakkel stelde vast dat slechts een kwart van de bachelorstudenten bij Dierwetenschappen puur geïnteresseerd is in de ‘zuiver agrarische productie’. De rest heeft juist een brede interesse in het functioneren van dieren. Kwakkel: ‘Dat uitte zich bijvoorbeeld in de keuze voor een bachelorthesis over exotische dieren zoals reptielen en zeldzame huisdierrassen, maar ook in de populariteit van twee minors: Wildlife Biodiversity en Biology of Infectious Diseases of Humans and Animals.’

Het was voor Kwakkel reden om de masteropleiding toekomstbestendiger te maken.

Gevraagd naar de carrièreperspectieven voor studenten die de nieuwe wildlife-specialisatie volgen, zegt Kwakkel dat de aanpassing mogelijkheden biedt. ‘We koppelen nu het onderwijs sterker aan de ontwikkelingen in het onderzoek en dat vergroot voor studenten de baankansen.’ De zogenoemde werkveldcommissie oordeelde positief over de aanpassing van het programma, zegt de opleidingsdirecteur.

Meer keuzes binnen specialisaties

In de nieuwe specialisatie kunnen studenten onder meer vakken en een afstudeervak volgen bij de Resource Ecology Group, een leerstoelgroep die zich onder andere bezighoudt met de ecologie van grote grazers in natuurgebieden. Deze leerstoelgroep was voorheen niet betrokken bij het onderwijs van Animal Sciences. Hetzelfde geldt voor de leerstoelgroepen Aquaculture & Fisheries en Marine Animal Ecology. Ook bij de andere specialisaties zijn vanaf volgend collegejaar meer leerstoelgroepen betrokken.

Terug naar bachelor Dierwetenschappen

Ga naar de master Animal Sciences