Nieuw boek: Burgers en hun Landschap

Nieuws

Nieuw boek: Burgers en hun Landschap

Gepubliceerd op
14 januari 2015

‘Burgers en hun Landschap’ gaat over de wijze waarop burgers op eigen initiatief projecten van de grond tillen, en de problemen die ze daarbij (kunnen) tegenkomen. De vele voorbeelden geven een helder beeld van de praktijk, en zijn te lezen als een ‘gids’ voor eenieder die zelf in de eigen omgeving aan de slag wil.

Download het boek:

Het boek is op 14 januari tijdens de Groene Tafel over burgerinitiatieven officieel aangebonden aan Rob van Brouwershaven, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken en Marij Niels van Paviljoen pOp.

‘Minder sturen, minder regels en meer het initiatief laten aan de samenleving’. Zo luidt sinds enkele jaren het credo van de rijksoverheid. En of dat nu vooral een bezuinigingsmaatregel is of niet, het sluit wel aan bij het feit dat burgers lang niet altijd meer afwachten wat de overheid doet, of wanneer de overheid hen informeert, maar zelf initiatief nemen voor dingen die zij belangrijk achten. Zij organiseren zich meer en meer rondom gedeelde problemen, belangen of idealen en vormen zo een relevante factor in het maatschappelijk krachtenveld. En dat gaat verder dan alleen het proberen tegen te houden van ongewenste activiteiten in de eigen “achtertuin”.

Burgers en hun Landschap - Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief (Let op: het bestand is 600 Mb - hierdoor kan het downoaden lang duren)

Rosalie van Dam, Irini Salverda, Roel During (Alterra) en Martijn Duineveld (Wageningen University) schreven over deze problematiek het boek ‘Burgers en hun landschap’. Het woordje ‘hun’ is essentieel in de titel. Uit de vele voorbeelden van initiatieven die in het boek besproken worden blijkt namelijk dat veel mensen problemen hebben met bemoeienis van anderen (ambtenaren bijvoorbeeld) met hun eigen leefomgeving. Soms gaat dat goed, soms niet, bijvoorbeeld als de plannen van burgers niet passen in bestaande beleidskaders. Uit het boek blijkt dat samenwerking tussen alle actoren in een gebied essentieel is voor het slagen van plannen. Alleen al daarom zou iedere beleidsambtenaar, zowel vanuit overheden als (natuur)organisaties, het moeten lezen.

De aanbieding vond dan ook niet voor niets plaats bij de Groene Tafel 'Slim samenwerken met burgerinitiatief'. Deze bijeenkomst is een initiatief van GreenWish en de provinciale landschappen, vanuit de overtuiging dat met de energie van burgers en de kennis van natuurorganisaties meer natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden. Doel van deze Groene Tafel is om handen en voeten te geven aan slimme nieuwe manieren om samen te werken.

Meer informatie en exemplaren van het boek zijn verkrijgbaar bij Alterra: Rosalie van Dam, rosalie.vandam@wur.nl.