Nieuw boek ‘Plant Physiology in Greenhouses’

Nieuws

Nieuw boek ‘Plant Physiology in Greenhouses’

Gepubliceerd op
5 maart 2015

In februari 2015 heeft de redactie van het vakblad Onder Glas het boek ‘Plant Physiology in Greenhouses’ gepubliceerd. De auteurs van dit werk zijn wetenschapper Ep Heuvelink en journalist Tijs Kierkels. In het boek is een aantal makkelijk leesbare artikelen gebundeld over fundamenteel onderzoek naar planten, vertaald naar mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk in commerciële kassen.

In de loop der jaren is er veel veranderd op het gebied van de teelt en de teelttechniek. Tegenwoordig gebruiken telers vaak één of zelfs meerdere computers om het klimaat in de kassen te regelen en de gewassen water te geven en te bemesten. Er wordt in de geavanceerde glastuinbouw meer en meer gebruik gemaakt van sensoren, elektronica en computers. De laatste jaren is het aantal mogelijke metingen sterk gegroeid. Het meten van de planttemperatuur in plaats van de luchttemperatuur is een hele stap voorwaarts.

Pratende planten

Telers en installateurs praten nu over vernevelen, koelen, verwarmen, horizontale en verticale luchtbeweging, mattemperatuur en zelfs over de worteltemperatuur. Onderzoekers denken al in termen van 'pratende planten' bij het meten van de plantvitaliteit.

Door al die technische mogelijkheden is de behoefte aan goede kennis op plantkundig gebied de laatste jaren sterk gegroeid. Juist om die reden is de redactie van Onder Glas al in 2004 gestart met een serie plantkundige artikelen van Ep Heuvelink, universitair hoofddocent van Wageningen UR en journalist Tijs Kierkels. Het resultaat: makkelijk leesbare, maar toch diepgaande artikelen.