Nieuws

Nieuw gebouw, beleid én onderzoek op Haagse locatie WUR

Gepubliceerd op
8 november 2018

Het kabinet ziet kringlooplandbouw als dé toekomst van de landbouw. Tijdens de opening van de nieuwe Haagse locatie van Wageningen University & Research (WUR) in het WTC gaven de diverse sprekers aan dat goed sociaal en economisch onderzoek essentieel is om te komen tot de juiste afwegingen in het beleid. De overgang naar een circulair en duurzaam voedselsysteem vraagt ook een verandering in het onderzoek, in aanpak en modellen.

Een onafhankelijk onderzoeksinstituut dichtbij beleidsmakers in verbinding met de samenleving en collega-onderzoekers is essentieel voor de agrosector. De grote uitdagingen op het gebied van klimaat, voeding en stedelijke ontwikkeling vragen om inzichten gebaseerd op cijfers. Op basis van de modellen, data en expertise van Wageningen Economic Research kan de discussie gevoed worden en kunnen we op zoek naar het antwoord op vragen als ‘hoe introduceer je nieuwe voedingsconcepten?’, hoe motiveer je duurzamere keuzes?’ en ‘hoe voed je de stad op een duurzame manier?’

Aldus gaven de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, WUR bestuursvoorzitter Louise O. Fresco en directeur Agro- en Natuurkennis van het ministerie van LNV Michel Berkelmans hun visie op de rol van Wageningen Economic Research en toegepast sociaal en economisch onderzoek tijdens de opening van de nieuwe Haagse WUR-locatie.

Vernieuwing van onderzoek

Jack van der Vorst, directeur Social Sciences Group, gaf vervolgens aan dat vernieuwing van beleid ook vraagt om vernieuwing bij Wageningen Economic Research, zowel in onderzoeksmethodiek en in de modellen.

Bijvoorbeeld als het gaat om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Komende jaren krijgen landen meer ruimte om daaraan zelf invulling te geven maar zij zullen hun plannen wel met een gedegen beleidsevaluatie aan de Commissie moeten voorleggen. Minister Schouten zet daarbij in op kringlooplandbouw. Een van de middelen om tot stand te brengen is een optimale inzet van het GLB met betrekking tot inkomens van boeren, klimaat, bodemkwaliteit, agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit.

Deze beleidsverandering vraagt om integraal onderzoek en de modellen en die ook een koppeling hebben met klimaat en natuur. Wageningen Economic Research zet daarom in op de verdere ontwikkeling van haar modellen, onder andere in Europese onderzoeksprojecten.

Grotere rol samenleving door nieuwe onderzoeksmethoden

Daarnaast ziet Wageningen Economic Research een grotere rol voor boeren en andere actoren in de ontwikkeling van beleid. Dit kan met behulp van ICT en nieuwe onderzoeksmethoden zoals living labs. Dit is een nieuwe onderzoeksaanpak waar niet alleen gebruik wordt gemaakt van een labomgeving, maar gedragsinzichten in een multidisciplinaire aanpak in ‘real life’-situaties met ‘echte mensen’ worden getest.

Wageningen Economic Research naar het WTC in Den Haag verhuisd

De nieuwe Haagse WUR-hub fungeert als kantoor van Wageningen Economic Research, het sociaal en economische onderzoeksinstituut van Wageningen University & Research.

Wageningen Economic Research en de voorgangers (het Landbouweconomisch Instituut en LEI Wageningen UR) zijn al sinds 1940 in Den Haag gevestigd. Op basis van data, modellen en sector- en domeinkennis biedt Wageningen Economic Research beleidsmakers, bedrijven en de samenleving inzicht in de grote uitdagingen rond het voedselsysteem.

De nieuwe locatie stimuleert onderzoekers en relaties elkaar te ontmoeten om zo nieuwe inzichten te ontwikkelen.