Wageningen UR expertise (intern)nationale activiteiten Climate Smart Agriculture

Nieuws

Nieuw initiatief dat  Wageningen UR expertise koppelt met internationale activiteiten op Climate Smart Agriculture

Gepubliceerd op
15 oktober 2015

CSA@WUR is de naam van de groep die de Climate Smart Agriculture expertise van Wageningen UR inventariseert. Deze wil cohesie tussen onderzoeksgroepen op dit thema promoten. Op 17 september hield de groep een bijeenkomst met collega’s uit heel Wageningen UR en vertegenwoordigers van overheid, NGO’s en bedrijfsleven.

Enkele maanden geleden ontstond het idee bij een groep onderzoekers om de aanwezige expertise rondom Climate Smart Agriculture binnen Wageningen UR in beeld te brengen en te bundelen. Een eerste oproep om te kijken of er interesse was leverde ruim 40 enthousiaste reacties op. Allemaal onderzoekers actief op het gebied van Climate Smart Agriculture. Na deze enthousiaste start is er een taskforce opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van alle onderdelen van Wageningen UR.  Het eerste doel is om met een visie te komen vanuit Wageningen UR op Climate Smart Agriculture en daarna de expertise van Wageningen UR te positioneren, kennis te delen en nieuwe kennis bij te dragen.

Visie CSA@WUR

Tijdens een workshop op 17 september  waren zo’n 50 deelnemers aanwezig om gezamenlijk de visie op Climate Smart Agriculture (CSA) te bespreken. CSA is gebaseerd op drie pijlers: voedselzekerheid, adaptatie en mitigatie. In een discussie met experts van overheid, bedrijfsleven en  maatschappelijke organisaties, werd het duidelijk dat de grootste uitdaging zit op de integratie van de drie pijlers en de afstemming tussen de diverse niveaus (van internationaal tot lokaal). Dus niet alleen meer aandacht voor synergie, maar ook voor trade offs tussen voedselzekerheid, adaptatie en mitigatie en tussen verschillende stakeholders. Tot nu toe is het onderzoek en de praktijk voornamelijk gericht op een van de pijlers, en daarmee gefragmenteerd. Door de drie pijlers samen te voegen ontstaat er meer inzicht in de daadwerkelijke mogelijkheden van CSA. De toepassing van CSA is locatie specifiek, waarbij lokale kennis essentieel is om de kennis uit de drie pijlers optimaal toe te passen. De eerste inventarisatie liet zien dat op meer dan 20 projecten van Wageningen UR deze integratie van pijlers al wordt toegepast. Voor de implementatie de moet de beschikbare kennis (in bijvoorbeeld meer dan 500 publicaties van Wageningen UR) meer beschikbaar komen voor boeren. Hiervoor passeerde verschillende ideeën de revue tijdens de paneldiscussie. Zoals het idee om meer gebruik te maken van bestaande lokale kennis en netwerken en om samenwerking met maatschappelijke organisaties (NGOs) net zo breed op te pakken als samenwerking met het bedrijfsleven.

Afstemming

De voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen UR, Louise O. Fresco, benoemde het belang van onderlinge afstemming bovenop de integratie van de drie pijlers. Wageningen is goed vertegenwoordigd in diverse internationale initiatieven zoals de Global Research Alliance on agricultural greenhouse gases, Global Alliance on Climate Smart Agriculture (GACSA)  en het Europese  JPI-FACCE en Climate KIC. Het samenwerken met deze en andere initiatieven is van essentieel belang om gezamenlijk tot een goede wereldwijde programmering te komen.

COP21

Na het debat gaven alle deelnemers in kleinere werkgroepen op een aantal stellingen om daarmee CSA@WUR in het internationale speelveld zo goed mogelijk te kunnen positioneren. De taskforce gaat hiermee verder aan de slag met oog op de COP21 in Parijs en daarna zich verder te profileren. Op 25 september is daarvoor ook afstemming geweest met een delegatie van het ministerie van Economische Zaken en met Wageningse contactpersonen vertegenwoordigers van de diverse internationale initiatieven.