Persbericht

Nieuw initiatief verkent Afrikaanse mogelijkheden voor duurzame voedselsystemen

Gepubliceerd op
22 april 2015

Een duurzame verbetering van de voedsel- en voedingszekerheid en het levensonderhoud van Afrikaanse boeren vormt het hoofdthema van de langetermijnsamenwerking tussen 23 Afrikaanse en Europese partners op het gebied van onderzoek en innovatie. De focus ligt hierbij op een duurzame intensivering van het landbouw- en voedingssysteem in Afrika.

Wat zijn de gevolgen van een duurzame intensivering van de voedselproductie voor het milieu, de economie en de maatschappij?

De huidige systemen leidden al tot een aanzienlijke toename van de voedselproductie, maar de landbouwmethoden die hiervoor gebruikt werden, hebben wel een nadelig effect op het milieu gehad. Daarnaast hebben veel mensen nog altijd niet genoeg te eten en leven zij nog steeds in armoede.

Dit soort effecten op het gehele Afrikaanse landbouw- en voedingssysteem zal worden onderzocht in het nieuwe initiatief, PROIntensAfrica, waarin door 23 onderzoeks- en innovatie-instituten uit 21 landen wordt samengewerkt.

"Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2050 van 7 naar 9 miljard zijn gestegen. Om al deze mensen te voeden, moet 70% meer voedsel worden geproduceerd. Er bestaat geen eenduidige oplossing om deze productiestijging mogelijk te maken. Daarom moeten er verschillende routes richting een duurzame intensivering worden onderzocht en benut", aldus Huub Löffler van Wageningen UR (University & Research centre) en coördinator van het initiatief.

Op maat gesneden routes naar duurzaamheid

Het initiatief beschikt over enige voorkennis; in de literatuur zijn al vele routes richting duurzame voedselsystemen bepleit.

Het probleem van een duurzame intensivering is echter dat ieder voedselsysteem aan een specifieke vraag en aanbod moet voldoen. Dit betekent dat intensieve landbouw voor de ene regio geschikt is, terwijl een andere regio meer baat heeft bij biologische landbouw.

"Het PROIntensAfrica-initiatief kijkt verder dan het debat over de beste systemen voor duurzame intensivering in Afrika. Wij gaan elementen van verschillende systemen combineren, waarbij we gebruik zullen maken van innovatieve systemen om optimaal aan specifieke eisen te voldoen", aldus dr. Yemi Akinbamijo, Executive Director van het Forum for Agricultural Research in Africa (FARA).

Bundelen van middelen

Het bundelen van Afrikaanse en Europese onderzoeksmiddelen wordt gezien als de beste manier om het bestaande onderzoek op één lijn te krijgen en nieuwe onderzoeksinitiatieven op gang te brengen. Daarnaast vormt het opzetten van gezamenlijke programma's een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Commissie om meer synergie te creëren en de beschikbare middelen effectiever in te zetten.

De ambitie van PROIntensAfrica is een universele onderzoeksagenda te formuleren en met elkaar mechanismen voor een effectief langetermijnpartnerschap te ontwikkelen.

Voor PROIntensAfrica draait het bundelen van middelen niet alleen om wetenschap, maar ook om beleid en financiering. Daarom zal het volgende partnerschapsvoorstel voor IntensAfrica aan nationaal en internationaal beleid moeten voldoen.

Volgens de filosofie van het toekomstige IntensAfrica-programma zijn alle modellen gelijkwaardig.

"Er is sprake van controversen waar we rekening mee zullen houden, maar onze rol is niet die van rechter. De onderzoeksvragen en gegenereerde kennis zullen juist een impuls geven aan het debat",  aldus Philippe Petithuguenin van Cirad.

Overleg, 'case studies' en 'panel workshops' voor belanghebbende partijen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van PROIntensAfrica. Een gevarieerde selectie strategische belanghebbenden zal worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de activiteiten en de agenda. Communicatie is van cruciaal belang om de interactieve dialoog tussen alle belanghebbenden te ontwikkelen en te versterken.

Het PROIntensAfrica-project gaat in april 2015 van start met een workshop in Accra, Ghana. Het project zal zich binnen twee jaar ontwikkelen tot het IntensAfrica-programma.