pluimveehouderijbedrijven lange termijn begroting

Nieuws

Nieuw kader voor lange termijn begroting van pluimveehouderijbedrijven

Gepubliceerd op
5 juni 2015

Het overleg ‘Lange termijn prognoses pluimveehouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen worden als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en BBZ.

Leghennen

Het saldo voor de lange termijn is per opgehokte hen inclusief berekende rente voor witte hennen in koloniehuisvesting vastgesteld op € 3,26, voor scharrelhennen op € 3,98, voor bruine hennen met vrije uitloop op € 5,34 en voor biologische hennen op € 9,79. Doordat de productieperiode verlengd is, vallen de saldo’s per opgehokte hen hoger uit dan voorheen. Op jaarbasis blijven de saldo’s gelijk of stijgen licht.

In tabellen 1 t/m 4 zijn de meest bepalende normen voor de vastgestelde saldo’s weergegeven. Genoemde bedragen zijn netto prijzen, dus inclusief kortingen, toeslagen enz. en exclusief BTW. Mestafzetkosten zijn niet bij de saldo’s inbegrepen.


koloniehuisvesting begrotingsnormen
scharrelhennen begrotingsnormen
vrije uitloop hennen begrotingsnomren
biologische hennen begrotingsnormen

Vleeskuikenhouderij

Het saldo inclusief berekende rente is voor de lange termijn voor de vlees-kuikenhouderij vastgesteld op € 17,9 per 100 opgezette kuikens of € 28,7 per m2 en voor vleeskuikens Beter leven* € 46,4 per 100 opgezette kuikens of € 27,4 per m2. Voor de vleeskuikenouderdieren bedraagt het saldo € 5,21 per opgehokte hen. In tabellen 1 t/m 3 zijn de onderliggende normen voor de vastgestelde saldo’s weergegeven.

Genoemde bedragen zijn netto prijzen, dus inclusief kortingen, toeslagen enz en exclusief BTW. Mestafzetkosten zijn niet bij de saldo’s inbegrepen.

vleeskuikens begrotingsnormen
vleeskuikens Beter Leven 1 begrotingsnormen
vleeskuikenouderdieren begrotingsnormen

Mestafzetkosten

Geen onderdeel van het saldo, maar wel een post om rekening mee te houden in begrotingen, zijn de afzetkosten van mest naar derden. Deze kunnen van bedrijf tot bedrijf zeer sterk verschillen. De begrotingsnorm voor mestafzet naar derden middels lange transport-afstanden is op € 15,00 per ton (exclusief BTW) gesteld inclusief de kosten voor mestbewerking, tussenopslag, rechten, bemonstering etc.

De mestafzetprijs wordt beïnvloedt door de N/P verhouding en het drogestofpercentage en bij het inschatten van de mestafzetkosten moet rekening gehouden worden met regio en periode waarin mest afgezet moet worden.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de digitale versie van  ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij’, een uitgave van Wageningen UR Livestock Research. Deze komen voor abonnees op www.kwin.nl beschikbaar.