bedrijfsbegrotingen varkenshouderij

Nieuws

Nieuw kader voor lange termijn begroting van varkenshouderijbedrijven

Gepubliceerd op
21 mei 2015

Het overleg ‘Lange termijn prognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen worden als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en BBZ.

De technische kengetallen zijn aangepast op basis van de Kengetallenspiegel van Agrovision. De voerwinst en saldo voor de lange termijn zijn vastgesteld op respectievelijk € 490 en € 302 per gemiddeld aanwezige zeug per jaar en respectievelijk € 76 en € 62 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar (exclusief omzetbelasting). In onderstaande tabel staan de saldobegrotingen weergegeven.

Tabel 1: Begrotingsnormen varkenshouderij (prijzen exclusief BTW, toeslagen, kortingen enz.) voor de lange termijn (2015 en daarna)

Begrotingsnormen varkenshouderij kortingen kader lange termijn begroting2015

Deze afspraken worden door de aan het overleg deelnemende organisaties gezamenlijk verspreid en zijn desgewenst op te vragen bij een van de deelnemers.

Voerwinst volgens KWIN

Bij de toetsing van de bedrijfsresultaten uit het verleden dient te worden uitgegaan van de voerwinsten gecorrigeerd naar de KWIN methodiek. Dit betekent dat voor een juiste inschatting van het resultaat gerekend wordt met de voerwinst zonder invloed van balansprijs mutaties voor de levende have op begin en eindbalans. Dit bedrijfsresultaat wordt vergeleken met de zogenoemde ‘toets voerwinst’. Dit is de landelijk gerealiseerde voerwinst uit het verleden gecorrigeerd naar de KWIN methodiek.

De KWIN uitgangspunten voor de begroting van de afgelopen jaren staan in onderstaande tabel. Het betreft de afspraken zoals in dat jaar gemaakt voor de vanaf dan op te stellen lange termijn begrotingen. De laatst bekende afspraken worden gebruikt voor begrotingen vanaf het moment dat de afspraken zijn gemaakt.

Tabel 2: Begrotingsnormen KWIN (excl. BTW)

Begrotingsnormen KWIN