Nieuws

Nieuw klimaatadvies voor vleeskuikenstallen

Gepubliceerd op
24 februari 2015

Het Klimaatplatform Pluimveehouderij heeft het advies voor de klimaatinstellingen in vleeskuikenstallen vernieuwd op basis van onderzoek aan Wageningen UR Livestock Research. Het nieuwe advies is opgesteld naar aanleiding van onderzoek naar de warmte-, vocht en CO2-productie van vleeskuikens. Met name het advies voor de instelling van de minimale ventilatie is aangepast.

Onderzoek warmteproductie

De gegevens die worden gebruikt voor het berekenen van de verwarmingscapaciteit en de minimale ventilatiebehoefte voor vleeskuikenstallen waren gebaseerd op onderzoek uit de jaren ‘90. De indruk bestond dat bij de huidige kuikens de productie van warmte, vocht en CO2 anders zijn. Ook wordt de laatste jaren steeds vaker verwarming toegepast waarbij de rookgassen niet in de stal terecht komen. Dit heeft consequenties voor de ventilatiebehoefte. Daarom is, gesubsidieerd door het Productschap Pluimvee en Eieren, onderzoek gestart naar de minimum ventilatiebehoefte van vleeskuikens. Een van de onderdelen van het onderzoek was het meten van de warmte-, vocht- en CO2-productie in zogenaamde respiratiecellen. Op basis van deze gegevens kan worden berekend hoeveel ventilatie nodig is bij welke leeftijd van de dieren, afhankelijk van het toegepaste verwarmingssysteem.

Ventileren op metabool gewicht?

De resultaten van de metingen zijn vergeleken met de tot nu toe gebruikte gegevens. Daarna is berekend wat de meest optimale ventilatiebehoefte is voor vleeskuikens. Om de ventilatie goed af te stemmen op de behoefte van de kuikens kan dit het beste op basis van het metabool gewicht van de dieren. Deze term is minder bekend bij pluimveehouders. Daarom is, samen met het Klimaatplatform Pluimveehouderij, dit vertaald naar een schema op basis van het levend gewicht. Het schema is opgenomen in een bijgesteld advies, dat beschikbaar is op de website van Wageningen UR Livestock Research.